Ánh mắt đức tin (26.05.2016 – Thứ Năm sau Chúa Nhật VIII Thường Niên năm C)

Lời Chúa: Mc 10,46-52

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

46 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng : “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 49 Đức Giê-su đứng lại và nói : “Gọi anh ta lại đây !” Người ta gọi anh mù và bảo : “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !” 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi : “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh mù đáp : “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” 52 Người nói : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

 

1- Ghi nhớ:

“Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”… Người nói: “Anh hãy đi. Lòng tin của anh đã cứu anh.” (Mc 10,47.52).

2- Suy niệm:

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mác-cô kể lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu chữa lành cho người mù thành Giêricô. Điều đó chứng tỏ Thiên Chúa luôn yêu thương con người. Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa và là con vua Đavít về phương diện con người, là Đấng mang lại ơn cứu độ nếu chúng ta tin tưởng đón nhận Ngài. Nhưng để được ơn cứu độ, chúng ta cần phải có đức tin tinh tuyền, can đảm giống như niềm tin của anh mù Bartimê.

Chúng ta cũng là những người mù, những người mù từ khi mới sinh. Biết bao chân lý căn bản, chúng ta đã không thấu hiểu và vì không hiểu biết những chân lý đó, chúng ta đã không tiến nhanh trên con đường sự sống đời đời. Nhưng Chúa Kitô vẫn hiện diện, sẵn sàng chữa lành con mắt chúng ta. Chúng ta hãy biết cầu cứu Ngài như người mù thành Giêricô: “Lạy con vua Đavít, xin thương xót tôi”. Sau khi đã được mở mắt tâm hồn để biết Chúa, chúng ta phải tin theo Ngài trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Không được ngăn cản người khác đến với Chúa, nhưng phải xin Chúa làm cho “sáng mắt sáng lòng” để lôi kéo người khác đến với Chúa bằng đời sống chứng nhân được thể hiện qua cuộc sống gương mẫu hằng ngày.

Thiên Chúa không bao giờ từ chối con cái vững lòng trông cậy nơi Ngài. Chúa Giêsu ban ánh sáng cho người mù vì nhìn thấy khát vọng được có ánh sáng và niềm tin của anh. Ngài nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Ngài. Thiên Chúa chắc chắn không để những người muốn tìm hiểu về Ngài phải thất vọng. Ngài ban cho con người nhiều cơ hội để học hỏi về Ngài và về Đức Kitô qua việc gởi các sứ giả đến rao giảng Tin Mừng bên ngoài và gởi Thánh Thần làm việc bên trong. Ai thành tâm đi tìm Ngài, chắc chắn sẽ được Ngài cho gặp.

Lời Chúa hôm nay thức tỉnh và giải thoát chúng ta khỏi sự mù lòa thiêng liêng, giúp chúng ta luôn tin tưởng để cho Chúa thực hiện điều Ngài muốn, để chúng ta thể hiện trọn vẹn đức tin của mình trước ân sủng của Chúa,  luôn bước đi trong ánh sáng của Ngài và chiếu tỏa ánh sáng ấy trước mặt mọi người.

3- Cầu nguyện :

       Lạy Chúa! Xin mở cho chúng con đôi mắt, để cho chúng con nhìn thấy Chúa trong mọi người, xem thấy Chúa trong cuộc đời này và quan trọng là cảm nhận ra Ngài đang hiện diện trong chính cuộc đời của mỗi người chúng con. Amen.

4- Sống Lời Chúa :

Chúng ta cần học hỏi để biết sự quan trọng của Đức Kitô trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Qua Ngài, Thiên Chúa đã ban ơn cứu độ và muôn ơn lành cho những ai tin tưởng vào Ngài. Chúng ta cần nhận ra những thiếu thốn của mình và can đảm chạy đến kêu cầu với Đức Kitô để được Ngài thương xót. Từ đó chúng ta có bổn phận trở nên những chứng nhân rao truyền tình thương của Ngài cho tha nhân.

                                                                       HOÀI THANH