Ánh Sáng Thật (25.12.2015)

Thứ Sáu  – CHÚA GIÁNG SINH – lễ trọng – Thánh lễ Ban Ngày

Lời Chúa: Ga 1,1-5.9-14

Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.
3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
và không có Người,
thì chẳng có gì được tạo thành.
Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống,
và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,
và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
9 Ngôi Lời là ánh sáng thật,
ánh sáng đến thế gian
và chiếu soi mọi người.
10 Người ở giữa thế gian,
và thế gian đã nhờ Người mà có,
nhưng lại không nhận biết Người.
11 Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.
12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người,
thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.
13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,
cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,
hoặc do ước muốn của người đàn ông,
nhưng do bởi Thiên Chúa.
14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm
và cư ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,
là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.

Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người…. Những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. (Ga 1,9-12)

Ngôi Hai Thiên Chúa, là “Ánh sáng bởi Ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật,” đã “vì loài người chúng ta, và để cứu rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế” (Kinh Tin Kính). Thiên Chúa, Ngài đã biểu lộ tình yêu và lòng thương xót cho một nhân loại tội lỗi và bất an, bất hạnh. Chỉ có một Ánh sáng thật, cũng là Nguồn sáng thật. Ngoài ra chỉ là bóng đèn hay bóng mờ, bóng tối. Về phía con người, bằng thái độ đức tin đón nhận Ánh sáng thật này, sẽ được trở nên con cái Thiên Chúa, được giải thoát khỏi mọi tội lỗi, sự dữ và bất an buồn phiền.

‘Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận’ (c.11). Thiên Chúa cao cả tuyệt đối muốn hạ mình đón nhận chúng ta như người nhà, để thứ tha và thương xót như ‘người Cha đối với con cái, chứ không như quan tòa đối với phạm nhân’ (ĐGH Phanxicô). Chúng ta có sẵn sàng phó thác đời mình, kể cả tội lỗi, cho lòng từ bi đó của Chúa không? Để được như vậy, chúng ta luôn thành tâm cầu nguyện “xin Chúa ban thêm Đức Tin” cho mình.

Lạy Chúa Giê-Su Hài Đồng rất yêu mến, trong ngày Đại lễ Giáng Sinh hôm nay, xin cho tất cả chúng con ý thức được tình yêu bao la của Chúa dành cho từng người chúng con, nên Chúa mới hạ mình xuống thế trong đơn sơ khó nghèo đến tột cùng của cái nghèo trần gian…Tất cả là từ tình yêu thương vô bờ bến của lòng Chúa xót thương dành cho loài người mọn hèn tội lỗi chúng con. Chúa đã đến để thực hiện chương trình cứu độ, cứu chúng con thoát khỏi sự chết đời đời do tội lỗi mình gây ra.

Lặng ngắm Mầu Nhiệm Chúa Giáng Sinh…

Ôi làm sao suy thấu hết ân tình…

Chỉ biết trầm mình cung bái Chúa con yêu.

BCT