Audio: Biến đau khổ thành niềm vui

https://youtu.be/Sgymfo6Dc9M

Tác giả : Eileen Egan và Kathleen Egan, OSB

Audio : tinmung.net Studio

Giọng đọc: Chị Agnes Minh Lý

01. Chương 1: Gương mặt đau khổ…
02. Chương 2: Làm công việc của Chúa Giê-su…

03. Chương 3: Một tâm hồn vui tươi…
04. Chương 4: Đau khổ của những người vô tội

05. Chương 5: Đức tin đơn sơ…
06. Chương 6: Niềm vui của việc hòa giải p1
07. Chương 7: Niềm vui của việc hòa giải p2..
08. Chương 8: Hãy coi là niềm vui thanh khiết…
09. Chương 9: Phụ chương 1
10. Chương 10: Phụ chương 2

***

Lạy Chúa, con có thể tìm Chúa trong mọi nẻo đường và nơi các sự vật, con cũng có thể gặp Ngài ngay trong những đau khổ chồng chất của đời con. Vâng, con tin chắc rằng khi con gặp được Chúa là con gặp được sự ủi an, hạnh phúc và niềm vui. Xin Chúa giúp con luôn xác tín rằng ơn cứu độ của Chúa sẽ biến đổi những đau khổ chóng qua của con hôm nay thành hạnh phúc bất diệt cho con ngày mai trên Nước Trời. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *