Bài 01 : Tìm đến gặp Chúa (Đức tin trong cuộc sống)

PHẦN I : ĐỨC TIN TRONG CUỘC SỐNG

Anh nói rằng : Tôi sẽ hiểu để mà tin”. Còn tôi, tôi nói rằng : Muốn hiểu hãy tin đi ! Nếu anh em không tin, anh em sẽ không hiểu đuợc” (Xc. Is 7,9)

BÀI 1: TÌM ĐẾN GẶP CHÚA

Lời Kinh Thánh

“Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người.” (Ep 1,11)

Bạn đang đi tìm. bạn muốn trở thành một Kitô hữu, nhưng con đuờng bạn sắp bước vào sẽ đưa bạn tới đâu ? Cuộc sống mà chúng tôi muốn giới thiệu với bạn có đáp ứng điều bạn mong chờ ?

tt_mbac2015f.jpg

1.Gặp một tình yêu

Trở thành Kitô hữu không phải chỉ là gia nhập một đoàn thể, chấp nhận một số luật lệ. Trở thành một Kitô hữu, trước hết là gặp Thiên Chúa và khám phá ra tình yêu của Ngài trong chính cuộc đời của bạn.

Bạn đuợc Thiên Chúa yêu thương, Ngài hiện diện trong cuộc đời bạn từ lâu, mặc dù bạn chưa bao giờ nghĩ tới để nhận ra Ngài. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã chọn và mời gọi bạn tham dự vào sự sống của Ngài: “Không phải anh em chọn Thầy nhung chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16)

Bạn tìm kiếm Thiên Chúa, nhung thật ra Thiên Chúa kiếm tìm bạn trước. Nhờ Ngài mà cuộc tìm kiếm của bạn thành tựu và hôm nay, bạn đang đối diện với Ngài:” Không phải chúng ta yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta.” (1Ga 4,10)

Một cuộc gặp gỡ, một tình yêu có thể làm đảo lộn cả một cuộc đời. Khám phá ra tình yêu Thiên Chúa trong đời mình là một biến cố vô cùng quan trọng, trong ánh sáng của tình yêu đó, cuộc đời bạn sẽ thay đổi dần. Thiên Chúa sẽ luôn hiện diện trong đời bạn.

Hãy đón nhận Ngài với lòng tri ân cảm tạ. Cùng với Ngài ta hãy bắt đầu một cuộc đời mới. Đó là cách tốt nhất để đền đáp tình yêu của Ngài.

2.Thiên Chúa không hứa ban một cuộc đời dễ dãi.

Chủ đích chính của tôn giáo không phải là sự thịnh vượng vật chất. Niềm tin Kitô giáo không phải mang lại những lợi ích thực tiễn. Con đuờng đưa tới chân lý đòi hỏi con người phải luôn luôn phấn đấu và cố gắng: “Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa.” (Cv 14,22)

Nhưng con đuờng đó cũng tràn đầy hạnh phúc, chính Thiên Chúa sẽ dẫn dắt và nâng đỡ, mang lại cho cuộc đời bạn đầy ý nghĩa, tâm hồn bạn đuợc bình an: “Trong mọi thử thách, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng yêu mến chúng ta.” (Rm 8,37).

3.Bạn hãy cầu nguyện không ngừng

Ngay từ hôm nay bạn hãy cầu nguyện. Cầu nguyện là đối diện với Thiên Chúa, gặp gỡ Ngài trong tâm hồn, tỏ bày lòng mình với Ngàu và lắng nghe lời Ngài nói với bạn : “Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu.” (1Tx 5, 16-18).

Chính nhờ những cuộc giao tiếp thân tình với Thiên Chúa, bạn sẽ hiểu biết Ngài nhiều hơn và Ngài sẽ từng bước biến đổi cuộc đời bạn. Kitô giáo không phải chỉ là một lý thuyết, nhưng là một đời sống. Trở thành một Kitô hữu không phải chỉ là hiểu biết, nhưng còn thay đổi cách sống, sửa đổi bản thân, sống một cuộc đời mới theo tinh thần của Chúa Giêsu. Trong cuộc đổi đời này chỉ mình Thiên Chúa mới có thể thực hiện trong ta.

Kết luận

“Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em ! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khấn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em đuợc kết hợp với Đức Kitô Giêsu.” (Pl 4, 4-7)

Câu hỏi
1/ Muốn trở thành một Kitô hữu bạn phải làm gì ?
2/ Con đuờng đưa tới chân lý có cần phấn đấu và cố gắng không ?
3/ Cầu nguyện là gì ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *