Bài 03 : Tôn giáo là gì ? (Đức tin trong cuộc sống)

BÀI 3 :
TÔN GIÁO LÀ GÌ

Lời Kinh Thánh

“Thiên Chúa muốn cho mọi người đuợc ơn cứu độ và nhận biết chân lý.” (1 Tm2,4)

Tôn giáo là một hiện tuợng hết sức siêu việt trong lịch sử nhân loại. Dù phải đối diện với một vũ trụ huyền bí khó hiểu và một kiếp sống mỏng manh, nhưng con người vẫn luôn luôn anh dũng ngẩn đầu muốn vươn cao khỏi thân phận của mình. Với một niềm khát vọng vô biên, con người ra đi tìm kiếm một nguồn suối xoa dịu tâm hồn trong đời sống tôn giáo.

visa_tongiao.jpg

1. Hiện tuợng và bản chất tôn giáo

Con người ngay từ buổi đầu tiên xuất hiện trên mặt đất, chưa có văn hóa, chưa có các tổ chức xã hội, chưa có luật pháp, chưa lập thành quốc gia. Mới chỉ biết sống với nhau trong từng đơn vị nhỏ, như: Nhóm du mục, hoặc bộ lạc du cư, du canh… Nhưng con người đã cố gắng lập quan hệ  với thế giới linh thiên vô hình. Các hình thức thờ cúng cổ sơ nhất cho thấy con người tin có một đấng khác mình, vuợt xa mình về mọi mặt, tài năng, sức mạnh, trí tuệ… Đấng ấy phù hộ người lương thiện, trừng phạt kẻ gian ác.

Như vậy, tôn giáo phát sinh từ khát vọng tự nhiên và sâu xa nhất của con người là muốn gặp thần linh, Thuợng đế. Khát vọng này không thể thoả mãn về vật chất, văn hoá, nghệ thuật hoặc bất cứ một tiến bộ khoa học kỹ thuật nào. Dù cho có tuyên truyền xuyên tạc, sinh hoạt tôn giáo có bị giới hạn, nhung không bao giờ có thể xoá bỏ khuynh hướng tôn giáo trong bản chất con người. Con người vuợt trên con người vì một cái gì vô hạn.

  1. Phân loại tôn giáo

Số luợng tôn giáo trong thực tế có rất nhiều, ngoài những tôn giáo chính như: Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Nho giáo, Khổng giáo… còn có những đạo nho nhỏ ở mỗi địa phương, hoặc không hẳn là đạo theo nghĩa thông thuờng. vậy đâu là điểm căn bản phân biệt những tôn giáo này ? Và một tôn giáo “đúng nghĩa” phải bao gồm những yếu tố nào ?

a) Xét về đối tuợng thờ kính

Sẽ có tôn giáo thờ nhiều thần linh (đa thần) và có tôn giáo chỉ thờ một thần duy nhất (độc thần). Kitô giáo là đạo chỉ thờ “một Thiên Chúa” là Đấng tạo hóa, Đấng tuyệt đối, do Đức Giêsu Kitô thiết lập, dạy dỗ và cứu nhân độ thế.

b) Xét về nguồn gốc

Có tôn giáo tự nhiên do sáng kiến của con người lập ra, tìm kiếm một con đuờng đi đến với Thuợng Đế.

Tôn giáo Mạc Khải do chính Thiên Chúa chỉ dạy loài người, Kitô giáo là đạo Mạc Khải, vì đuợc Đức Chúa Giêsu Kitô giáng trần dạy cho nhân loại ý định cứu độ của Thiên Chúa, huớng dẫn con người đạt tới cuộc sống vinh cửu.

c) Xét về cơ cấu tổ chức

Thông thuờng một tôn giáo đúng nghĩa phải có những yếu tố sau đây:

– Một hệ thống giáo lý hoàn chỉnh và trả lời minh nhiên những vấn đề căn bản của con người

– Một hình thức tôn thờ riêng biệt

– Một phẩm trật lãnh đạo các tín đồ.

Giáo hội Chúa Kitô có hệ thống giáo lý về các mầu nhiệm trong đạo (Nhập thể, Cứu chuộc, Phục sinh …) , có sinh hoạt phượng tự và phẩm trật lãnh đạo riêng, đứng đầu là Đức Giáo Hoàng lãnh đạo Giáo hội trên khắp toàn cầu.

Để “Lời tôn giáo” giải đáp vấn đề cuộc sống, mỗi người vần phải quyết định cho mình một tôn giáo chân chính, có niềm hy vọng đích thực, có giá trị bền vững trường tồn và can đảm bước theo tôn giáo mình đã chọn lựa.

Kết luận

“Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi, tôi tin tuởng và không còn sợ hãi, bởi vì Đức Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi.” (Is 12,2)

Câu hỏi
1. Tôn giáo là gì ?
2. Tôn giáo tự nhiên và Mạc Khải giống nhau và khác nhau như thế nào ?
3. Xét về đối tuợng thờ kính, có mấy loại tôn giáo ?
4. Một tôn giáo đúng nghĩa phải bao gồm những yếu tố nào ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *