Bài 15 : Con TC làm người, ở cùng chúng ta (Tuyên xưng đức tin công giáo)

BÀI 15:

ĐỨC GIÊSU KITÔ CON THIÊN CHÚA
LÀM NGƯỜI VÀ Ở CÙNG CHÚNG TA

Lời Kinh Thánh

“Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này; Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. (Ga 4,9)

Đức Giêsu Kitô là con đích thực tuyệt đối của Thiên Chúa. Ngay từ lần đầu, lòng tin của các Kitô hữu: Tin vào Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa đã đến trần gian để cứu độ con người.

giang sinh.jpg

1.Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta

Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, đó là chân lý trung tâm của Kitô giáo mà Kinh Thánh quả quyết:

a.Trong Cựu Ước

Để chuẩn bị cho dân đón nhận Đấng Cứu Thế, Thiên Chúa dùng các Ngôn sứ loan báo và chứng thực về Đấng Kitô

– Thuộc dòng dõi Ap-ra-ham, chi tộc Giuđa (Mt 5,1)

– Bởi hoàng tộc Đa-vít, chi tộc Giêsê (Is 11,1; 1Sm 7,12; Ga 9,9)

– Do một trinh nữ thụ thai (Is 7,14)

– Là tôi trung Thiên Chúa (Is 53,7)

– Cuối cùng phải chết để chuộc tội cho con người (Is 53,8-12; 12,10)

b.Trong Tân Ước

Đức Giêsu tỏ mình là Thiên Chúa:

– Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha (Lc 2,49; Mt 11,25; Mc 14,36), và Ngài là Con đích thực của Thiên Chúa (Ga 14,9-10, 10, 30.33-38).

– Ngài đến để làm trọn lời các ngôn sứ nói trong Cựu Ước (Is 7,14; Mt 5,1; Ga 9,9)

– Lời xác nhận này còn được thể hiện qua cách nói (Ga 6,8; 10,11; 14,6), cách giảng dạy với uy quyền đặc biệt khác hẳn với với các lời giảng mà các tôn sư thường dùng (Mt 5,21-28; 24,25).

– Chính vì công khai quả quyết như vậy, Đức Giêsu đã bị kết án tử hình (Mt 26,64).

Những minh chứng khác:

– Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giođan và hiển dung trên núi Thabor, Thiên Chúa Cha tuyên bố: “Này là con yêu dấu của Ta” (Mt 3,17; 17,3).

– Thần sứ của Thiên Chúa nói với Đức Maria: “Trẻ sinh ra bởi bà sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1,35)

– Tất cả các tông đồ đều chứng nhận: Đức Giêsu là Con Thiên Chúa qua các sách Tin Mừng và đổ máu vì niềm tin này: Các điều này được viết ra ở đây là để anh em tin rằng D(ức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người” (Ga 21,31).

– Những người sống cùng thời với Đức Giêsu, khi thấy công việc Người làm đều tuyên xưng: “Thật, Người này là Con Thiên Chúa” (Mc 15,39; Mt 4,33; Ga 11,27)

Giáo hội làm chứng: Giáo hội tuyên xưng chân lý này trong Kinh Tin Kính vẫn thường dùng trong Thánh Lễ: “Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản tính với Thiên Chúa Cha”.

2.Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa xuống thế làm người

Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa được cử xuống trần gian để cứu độ con người. Ngài vẫn giữ nguyên địa vị ngôi hai Thiên Chúa nhưng đã liên kết với bản tính nhân loại để làm người ở giữa chúng ta: “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Chúng ta đã được nhìn thấy vinh quang của Người. Vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người là con một đầy tràn ân sủng và chân lý.” (Ga 1,14)

Tân Ước là một bằng chứng lịch sử cụ thể về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc sống trần gian:

– Ngài có một quê hương xứ sở (Mt 1,1-17)
– Sinh ra, lớn lên (Lc 2, 7-12)
– Lao động kiếm sống (Lc 2, 51-52)
– Làm việc mệt nhọc, cần nghỉ ngơi (Lc 8,23; Mt 8,24; Mc 4,38)- Ăn chay, cầu nguyện, chịu cám dỗ (Mt 4,1-11)

– Lo âu, sầu khổ và chết (Lc 22,44; 2,46; Mc 14, 33-34).

Chúa Giêsu đón nhận mọi phong tục, tập quán, lề luật, sinh hoạt của người Do Thái. Giống con người mọi mặt, ngoại trừ tội lỗi (Dt 4,15)

Như vậy, Đức Giêsu là Thiên Chúa thật, là người thật nhưng chỉ có một ngôi vị duy nhất: Ngôi Vị Thiên Chúa. Năm 451, Giáo hội tuyên tín: “Trong ngôi vị duy nhất của Chúa Giêsu có bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người một cách trọn vẹn. Là Thiên Chúa, Ngài có quyền phép vô cùng. Là con người, Ngài đã sinh ra, lớn lên, làm việc … Tất cả hoạt động của Chúa Giêsu đều thuộc Ngôi Vị Thiên Chúa nên có giá trị vô vùng. CHính vì thế, cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Giêsu mới cứu độ được nhân loại.

3.Ý nghĩa mầu nhiệm Thiên Chúa làm người

Thiên Chúa làm người để loài người trở thành con Thiên Chúa: “Khi đến thời, đến buổi, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và lệ thuộc vào lề luật Do Thái, hầu giải thoát ai sống dưới lề luật đó, và nâng chúng ta lên hàng con cái dân Chúa” (Gl 4,4-5).

Khi nhập thể vào trần gian, Thiên Chúa thánh hóa tất cả giá trị nhân loại: “ Những gì được sinh thành ra trong vũ trụ đều lương hảo. Người đã dựng nên mọi sự cho chúng tồn tại” (Kn 1,14).

Mầu nhiệm nhập thể giúp con người hiểu rỏ chính mình hơn. Con Thiên Chúa mặc lấy bản tính loài người, chia sẻ cuộc sống với con người để con người mặc lấy hình ảnh thiên Chúa, và chia sẻ cuộc sống của Thiên Chúa: “Vì Thiên Chúa sai con của Người đến trần gian không phải để lên án thế gian nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ” (Ga 3,17; Ga 4, 14-15)

Kết luận

“Phần chúng tôi, chúng tôi đã thấy, chúng tôi làm chứng: Chúa Cha đã sai Con của Người đến làm Đấng cứu độ trần gian. Hễ ai tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa luôn kết hợp với người ấy và người ấy luôn kết hợp với Thiên Chúa” (1Ga 4, 14-15)

Câu hỏi

1. Những minh chứng nào cho thấy Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa ?
2. Đức Giêsu Kitô có phải là một con người không ? Giải thích ?
3. Đức Giêsu Kitô có một ngôi vị, hai bản tính nghĩa là thế nào ?
4. Tại sao các việc làm của Đức Giêsu có giá trị cứu độ ?
5. Ý nghĩa mầu nhiệm Thiên chúa làm người ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *