TH Online 12: Tội nguyên tổ và ơn công chính hóa

Thần học online:

Bí tích chuyên biệt

Theo tầm nguyên, từ “công chính hóa” được dịch từ chữ “justificatio”, chữ này xuất phát từ chữ “justitia”, nghĩa là công bình, công chính, sự thẳng thắn của trật tự.

Theo nghĩa thông thường, công chính hóa là làm cho lý lẽ của mình thắng lý lẽ của đối phương, làm cho quyền lợi chính đáng của mình được công nhận. Được công chính hóa có nghĩa là trong cơn thử thách hay trong cuộc xung đột, ta không những chứng minh được lòng vô tội, mà còn nói lên được tất cả hành vi của mình là chính đáng; công chính hóa có nghĩa là làm cho đức công bình của mình tỏ lộ ra.

Kinh thánh cho chúng ta sự xác tín rõ ràng rằng nhờ vâng phục và nhờ đức công chính của mình, Đức Giêsu đã đem lại cho nhân loại sự công chính hóa và đức công chính.[1] Chính Người đã sống lại để công chính hóa chúng ta.