Bài chia sẻ của Đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, ngày đại hội Giáo lý viên GP. Thái Bình

Vào ngày 26/07/2023, tại nhà thờ Chính toà Giáo phận Thái Bình, Ban giáo Lý Đức Tin cùng với quý giáo lý viên trong toàn giáo phận đã mừng lễ kính thánh An-rê Phú Yên, quan thầy của giáo lý viên Việt Nam. Nhân dịp này, Đức Cha Đa-minh Đặng Văn Cầu, Giám mục Giáo phận đã chia sẻ trong ngày Đại hội Giáo lý viên cấp giáo phận đề tài: “Giáo lý viên với sự mệnh loan báo Tin mừng“, bên cạnh đó còn có bài chia sẻ của cha Gioa-kim Đặng Văn Hội- Phó giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Tâm Thái Bình, với đề tài: “Giáo lý viên với sứ mệnh củng cố sự hiệp thông

Đề tài: “Giáo lý viên với sự mệnh loan báo Tin mừng“- Đức Cha Đa-minh Đặng Văn Cầu

Đề tài: “Giáo lý viên với sứ mệnh củng cố sự hiệp thông“- Cha Gioa-kim Đặng Văn Hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *