Bản đồ hiện tình Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam 2017

Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Việt Nam
Bản đồ Hiện Tình 2017

Nhân dịp lễ thánh Tổ phụ Đa Minh, Văn phòng Huynh đoàn đã thực hiện Bản đồ Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam hiện nay, dựa trên thống kê đầu năm 2017.

Ngày 8-8-2017, Huynh đoàn tại Phan Thiết đã đủ số liên huynh để chính thức thuộc vào số 13 Huynh đoàn Giáo Phận (các ô mầu vàng), hai liên huynh giáo phận được tô mầu hồng, ba huynh đoàn trực thuộc BPC Huynh đoàn Tỉnh để mầu trắng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *