Bế mạc Khóa Bồi Dưỡng Giảng Viên Huynh Đoàn Đaminh Tổng Giáo phận Sài gòn

Khai mạc Khóa Bồi Dưỡng

Ngày 24 tháng 3 năm 2018 tại Trung Tâm Mục vụ Đaminh Giáo xứ Ba Chuông Khóa học Bồi Dưỡng Giảng Viên dành cho anh chị em giảng viên cấp Liên huynh do Ban Đặc trách và Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Tổng Giáo phận Sàigòn tổ chức từ ngày 03 tháng 3 năm 2018, nhằm củng cố kiến thức, hỗ trợ các Giảng viên trong Huynh Đoàn cấp Liên huynh.

Để việc học tập đạt kết quả tốt, anh chị em được thực hành tới 50% thời gian học. Cuối khóa học cha Đặc trách đã ban phép lành cho anh chị em và cùng anh chị em cất cao lời ca Thần khí Chúa đã sai tôi đi như là một cuộc sai đi để anh chị em bước vào hành trình Loan báo Tin Mừng tại các Liên huynh của mình.

Tạ ơn Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh phụ Đaminh, Thiên Chúa đã chúc lành và đem nhiều kết quả cho khóa học cùa chúng con.

Ban Phục vụ HĐGPSG

 

Xem thêm hình ảnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *