TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / Đá Tảng đời con… (27.06.2019 – Thứ Năm tuần XII Thường Niên)

Đá Tảng đời con… (27.06.2019 – Thứ Năm tuần XII Thường Niên)

Lời Chúa: Mt 7,21-29

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : ‘Lạy Chúa ! lạy Chúa !’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng : ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao ?’ 23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ : ‘Ta không hề biết các ngươi ; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác !’
24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.
28 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, 29 vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư của họ.

 

Đá Tảng đời con… (27.06.2019 – Thứ Năm tuần XII Thường Niên)

Ngôi nhà chắc chắn, bền vững theo năm tháng mưa sa, nắng gió là một ngôi nhà có kết cấu nền móng chắc chắn, bền vững. Ngược lại, ngôi nhà dễ lún sụp, đổ sập là do được xây trên một nền đất kết cấu lỏng lẻo, chịu lực kém.

Phúc Âm cho thấy, Chúa Giê-su đã dùng phép ẩn dụ hình ảnh kết cấu nền móng của ngôi nhà để thức tỉnh đời sống đức tin của các môn đệ. Ngài đã nói rõ, nền móng đá tảng cho đời sống đức tin của mỗi người là nghe và thực hành lời Chúa (x. Mt 7,21;24).

Nếu ai đó, chỉ biết mau mắn lắng nghe lời Chúa mà không đem ra thực hành, thì cũng giống như họ đang xây ngôi nhà cuộc đời của mình trên cát, không nền móng: ngôi nhà ấy sẽ nhanh chóng sụp đổ trước khó khăn, thử thách (x. Mt 7,26-27).

 Có lẽ lâu nay tôi đã nghe lời Chúa nhiều, nhưng lại chưa thực hành đủ. Chính vì thế khi mưa gió cuộc đời bất chợt ập đến, chắc chắn ngôi nhà đời tôi dễ dàng sụp đổ trước những khó khăn, thử thách đã xảy ra ấy.

 Lạy Chúa Giê-su, Lời Chúa chính là đá tảng cho đời sống đức tin của con. Xin cho con biết xây dựng đời con, gia đình con qua việc thực thi thánh ý Chúa mỗi ngày. Amen.

 

CÁT BIỂN

Người khôn xây nhà trên đá (28.06.2018 – Thứ Năm Tuần XII Thường Niên)

1. Ghi nhớ:

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa., nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không đổ, vì đã xây trên nền đá,” (Mt 7, 24-26).

2. Suy niệm:

Gia đình ông bà chỉ có một người con gái, cô thì đẹp người tốt nết, bố mẹ cô thường nhắc nhở cô:

  • Trong tương lai, khi con chọn cuộc sống lứa đôi, thì con phải tìm hiểu người bạn đời của con cho thật kỹ càng để trao thân gửi phận! Nếu không con sẽ phải ân hận cả đời đó con ạ!

Một hôm cô báo tin với bố mẹ rằng: cô đã tìm được người bạn  để cùng cô đi trọn cuộc đời này! Và cô xin phép bố mẹ được mang ý trung nhân về ra mắt, nghe vậy bố bảo rằng, bây giờ con hãy nói về thân thế cũng như hạnh kiểm của chàng trai đó cho bố chấm điểm xem có được không đã? Con gái liền hớn hở nói:

  • Thưa bố, anh ấy là một người có ngoại hình khá đẹp, ăn nói rất lịch sự và lưu loát.

Bố ghi trên giấy số: O.

  • Anh ấy học hành giỏi giang thành đạt và gia đình thì giàu có.

Bố lại ghi số: O.

Anh ấy có tư tưởng rất thoáng, cầu tiến và chịu thương chịu khó.

Bố vẫn ghi số: O. rồi hỏi cô, còn gì nữa?.

Thưa bố. Con để ý thấy Anh ấy  là một tín hữu  rất ngoan đạo, tham dự và rước lễ hàng ngày, anh ấy còn… Bố nói; Thôi được rồi,  và ông ghi vào trước ba số không con số: 1 (1000). Rồi nhìn con gái ông giải thích:

Ngôi nhà hôn nhân chỉ vững bền và mang đến hạnh phúc thực sự khi những thành viên trong căn nhà đó biết tin theo Chúa, và để cho Lời Chúa hướng dẫn cuộc đời mình!

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su khẳng định giá trị đích thực của một con người chỉ được xác định qua việc người ấy nghe lời Chúa rồi có biết đem ra áp dụng, thực hành trong cuộc sống của mình hay không? Chúa Giê-su đã  “minh họa” một cách sống động và thiết thực qua hình ảnh “ngôi nhà và mưa gió dông bão” . Khi căn nhà được xây trên một nền tảng vững chắc thì  tính mạng  con người và của cải trong căn nhà đó sẽ được bảo đảm,  vì cho dù thời tiết  có khắc nghiệt; mưa có to, gió có lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng không sao, bởi căn nhà đó đã được dựng xây trên đá tảng. Ngược lại những ai khi nghe lời Chúa rồi bỏ đó, nghe tai nọ lọt sang tai kia là xong, thì hình ảnh tan hoang của căn nhà không chân móng sụp đổ sau cơn dông tố sẽ là hoàn cảnh của họ.

Trên thế giới  ngày nay, có nơi người ta ra sức vận động,  cổ súy để xây dựng một thứ đạo đức dựa theo tiêu chuẩn của những con người mà họ cho là thần tượng, thành đạt… Thiết nghĩ việc làm này chẳng khác chi việc xây dựng một ngôi nhà trên cát, rồi sẽ có ngày bị  mưa dông nước lũ cuốn trôi.

Thánh Phaolo dạy rằng: “Anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Kitô” (1Cr 11,1). Như vậy mọi chuẩn mực đạo đức được xây dựng đều phải dựa vào và phát triển từ tâm điểm là Đức Ky-tô. Cụ thể là phải nghe lời  Chúa và đồng thời mang ra thực hành. Làm được như thế thì chúng ta đã xây dựng căn nhà của mình trên nền đá tảng.  Và như vậy thì căn nhà đó mới có khả năng chống chịu, vượt qua mọi cơn  thử thách như mưa giông, bão tố trong cuộc đời.

3. Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con trong cuộc đời này luôn nhiệt thành sống theo lời Chúa dạy, mang mệnh lệnh Chúa truyền ra thực hành hàng ngày, để chúng con trở thành những người khôn ngoan biết xây dựng nhà mình trên nền đá. Và mai sau đáng được hưởng vinh phúc trên nước trời. Amen.

4. Sống Lời Chúa:

Quyết tâm nghe lời Chúa và thực hành lời Ngài dạy.

 

Đaminh Trần văn Chính.

 

Biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa (23.06.2016 – Thứ Năm tuần XII Thường Niên)

1- Ghi nhớ:

“Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.” (Mt 7,24)

2- Suy niệm:

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cho chúng ta thấy mối liên hệ giữa lắng nghe và thực hành. Lắng nghe và thực hành Lời Chúa đã trở thành căn tính nơi người môn đệ của Chúa. Khi thực hành sẽ làm cho điều chúng ta nghe trở thành khả tín. Điều quan trọng là việc nghe và việc thực hành Lời Chúa chính là nền tảng bảo đảm cho chúng ta được hạnh phúc Nước Trời.

Khi đề cao thái độ lắng nghe và thực thi lời Chúa, Đức Giêsu muốn chúng ta thấy rằng đức tin là sự gặp gỡ cá biệt giữa con người với Thiên Chúa, đó là cuộc gặp gỡ của mỗi người mà không ai có thể thay thế được. Càng sống Lời Chúa, càng đi sâu vào sự thân tình với Chúa, con người càng nhận ra tương quan của mình với tha nhân. Hai giới răn mến Chúa và yêu người gắn liền mật thiết với nhau là thế đó: người yêu mến Chúa một cách nồng nàn không thể không yêu thương người anh em của mình; trái lại, lòng bác ái đối với tha nhân cũng làm cho con người thêm gần gũi với Chúa hơn.

Tất cả lời giảng dạy của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh đến tiêu chuẩn của người môn đệ đích thực: không phải chỉ cần một lòng tin trên lý thuyết, trên môi miệng … Ðiều cần thiết nhất là phải thi hành ý Thiên Chúa, sống theo lời Ðức Giêsu dạy. Chúng ta không thể nói rằng mình tin yêu Chúa, mà cuộc sống chúng ta lại không theo giáo huấn của Ngài. Chúng ta cần xác tín: chỉ có Ðức Giêsu, và ánh sáng Lời Ngài là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến sự sống vĩnh cửu. Ngoài Ðức Giêsu, không ai có thể cho chúng ta hạnh phúc đích thực được.

3- Cầu nguyện :

Lạy Chúa! Mỗi người chúng con ai cũng thể hiện sự tuyên xưng đức tin của mình. Nhưng đôi khi, chúng con chỉ là những kẻ tin suông: nghĩ hay nói giỏi, đọc kinh nhiều. Còn việc sống theo Lời Chúa dạy thì chúng con chưa thực hiện đầy đủ. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra những gì còn thiếu sót nơi con người của mình, để chúng con biết khiêm tốn sửa đổi. Chỉ khi nào chúng con sống đức tin một cách vững chắc, chúng con mới làm cho người khác nhận ra và tin vào Chúa. Amen.

4- Sống Lời Chúa :

     Để xây dựng căn nhà cuộc đời của mỗi người chúng ta một cách bền vững chắc chắn, chúng ta phải xây dựng trên nền tảng vững chắc là Đức Kitô và những lời dạy bảo của Ngài. Chúng ta cũng phải chịu khó bỏ thời giờ để học hỏi những giáo huấn của Đức Kitô và mang ra áp dụng trong cuộc sống, được bắt đầu từ lúc còn nhỏ đến khi trưởng thành và còn kéo dài mãi trong suốt cuộc đời của chúng ta.

 HOÀI THANH