Cảnh đẹp thế giới

Cảnh đẹp thế giới

Xem slides xin click tại đây

 

Như thế là đã hơn sáu tháng, hddmvn.net trung thành với chương trình “mỗi ngày một slides”, được đặt trong mục Tài liệu, và chuyên mục “cửa sổ tâm hồn”. Đến hôm nay đã là slides thứ 200. Chúng ta sẽ tạm dừng chương trình này và trong những ngày tới, sẽ thay thế bằng việc giới thiệu các tài tiệu, tư liệu giá trị khác.

Hôm nay mời các bạn thực hiện một chuyến du lịch thế giới, đến với những cảnh đẹp được tuyển chọn. Đặc biệt, các bạn được thông tin về địa danh bạn đang đi thăm trên màn hình. Hy vọng chuyến đi đem lại cho các bạn nhiều niềm vui. Cũng là cơ hội để ta ý thức hơn bàn tay kỳ diệu của Thiên Chúa trong thiên nhiên ký thú, cùng với bàn tay cộng tác khéo léo của con người.