CÁO PHÓ: Bà Cố Maria Đỗ Thị Dư, Thân mẫu Lm. Đa Minh Nguyễn Hữu Cường, OP.

CÁO PHÓ

BÀ CỐ MARIA ĐỖ THỊ DƯ
Thân mẫu fr. Đa Minh Nguyễn Hữu Cường, O.P. (Giám đốc Thỉnh viện)
đã được Chúa gọi về lúc 9 giờ 40 ngày 03 tháng 9 năm 2023.

Thánh lễ An táng cho Bà Cố Maria

được cử hành vào lúc 5 giờ 15, thứ Tư, ngày 06 tháng 9 năm 2023

tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Mai, Giáo hạt Tân Mai, Giáo phận Xuân Lộc.

Kính xin quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Maria.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *