Cáo Phó: Linh mục Giuse NGUYỄN ĐỨC HÒA, O.P.

Linh mục Giuse NGUYỄN ĐỨC HÒA, O.P.
đã an nghỉ trong Chúa lúc 05g30 thứ Ba, ngày 16/05/2023
tại Tu viện Thánh Alberto Cả, Phú Nhuận, Sài Gòn.

Kính xin quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *