Cáo phó: Ông Cố Gioakim Đinh Quang Tiếp, thân phụ của cha Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP.

Ông Cố Gioakim Đinh Quang Tiếp
Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1937 tại Nam Sách – Hải Dương
đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 22g23, Chúa Nhật, ngày 13 tháng 9 năm 2020.
Hưởng Thọ 83 tuổi.

Thánh Lễ An Táng cho Ông Cố Gioakim
được cử hành vào lúc 7g00, Thứ Tư, ngày 16 tháng 9 năm 2020.
Tại Giáo xứ Lộc Lâm, Giáo hạt Hố Nai, Giáo Phận Xuân Lộc.


Ông cố Gioakim Đinh Quang Tiếp, Thân Phụ của 02 cha:

– Cha Chánh Xứ Giáo Xứ Cao Xá – Tây Ninh Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP (Dòng Đaminh)
– Cha Chánh Xứ Giáo Xứ Phước Điền – Tây Ninh Giuse Đinh Quang Hùng Cường, CM (Dòng Vinh Sơn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *