CÁO PHÓ: Ông Cố Phêrô Vêrôna Trần An Cảnh, Thân phụ Lm. Phêrô Vêrôna Trần Văn Cẩm OP.

ÔNG CỐ PHÊRÔ VÊRÔNA TRẦN AN CẢNH
Thân phụ của Lm. Phêrô Vêrôna Trần Văn Cẩm, O.P.
đã được Chúa gọi về lúc 22g55, ngày 22 tháng 5 năm 2023.

Thánh lễ An táng cho Ông Cố
được cử hành tại Thánh Đường Giáo xứ Nam Thái, Giáo phận Thái Bình
vào lúc 15g00 thứ Tư, ngày 24 tháng 5 năm 2023.

Kính xin quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Ông Cố Phêrô Vêrôna.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *