CUỘC SỐNG

Vĩnh biệt

Cuộc đời là thế đấy..., nay còn mai mất ôi một kiếp phù du mau tàn chóng hết, hãy cố gắng tu tâm tích đức để không không phải hối tiếc những gì mình làm cho hôm nay...cho mọi người.    

Đọc thêm

Một cuộc trở về

Vậy  trước khi ra đi chị có muốn về cùng tôn giáo với chúng em không? Vừa nghe hỏi chị gật đầu ngay làm hai đứa cảm động khóc luôn và rồi đứa đổ nước đứa đỡ đầu.

Đọc thêm

Giấc mơ lạ

Ở bên kia thế giới, nó tin ông nội được ủi an bên Chúa nhân từ và ông sẽ thật ấm lòng, như lại được về thế gian bên con cháu, giữa gia đình hạnh phúc ấm êm thuở nào.    

Đọc thêm