CUỘC SỐNG

Gần 1.000 trẻ em Ucraina chết hoặc bị thương

Gần 1.000 trẻ em Ucraina chết hoặc bị thương

Ít nhất 972 trẻ em ở Ucraina đã thiệt mạng hoặc bị thương do bạo lực kể từ khi chiến tranh leo thang gần 6 tháng qua, trung bình hơn 5 trẻ em thiệt mạng hoặc bị thương mỗi ngày. Tuy nhiên, đây chỉ là những con số mà Liên Hiệp Quốc có thể xác minh. Con số thực tế còn cao hơn nhiều.

Đọc thêm