LỜI CHÚA

Ngày 25.12: Ngài đã đến nhà mình

flower21Tối nay trước khi đi ngủ, tôi (và gia đình) sẽ quỳ gối trước hang đá hoặc bàn thờ Chúa để ngợi khen, cảm tạ Ngôi Hai giáng trần và hứa dành cho Ngài một vị trí xứng đáng trong tâm hồn, gia đình mình.

Đọc thêm

Ngày 30.11: Có một “phản ứng nhanh”

flower21Giống như Đức Maria thưa vâng và “hối hả vội vã” lên đường, bốn môn đệ “lập tức” bỏ chài lưới mà theo. Bốn chữ “vâng, vội, bỏ, theo” chính là kim chỉ nam giúp ta sống trọn vẹn ơn gọi con người và con Chúa. 

Đọc thêm

Ngày 29.11: Niềm vui và hy vọng cánh chung

flower21Sống tinh thần cánh chung ngay trong cuộc sống hằng ngày của mình, trong ý thức rằng cuộc sống này là một hành trình, và mình đang đi về một đích điểm, ở đó Triều Đại Thiên Chúa được hoàn thành cách chung cục.

Đọc thêm

Ngày 28.11: Chúa chăn dắt tôi

flower21Những ngày cuối năm phụng vụ, giáo hội mời gọi chúng ta suy nghĩ đến ngày ghi “dấu chấm hết” của cuộc đời mỗi người. Chắc hẳn đứng trước cái chết, ai cũng sợ hãi. 

Đọc thêm