LỜI CHÚA

Ngày 21.11: Mối liên hệ mới

flower21Là bậc làm cha mẹ, ta hãy noi gương ông bà thân sinh của Đức Maria. Ngay khi con còn bé, ta hãy hướng con mình theo con đường đạo đức. Sẽ chẳng bao giờ là sớm đối với kiếp người không biết sống được bao năm!

Đọc thêm

Ngày 20.11: Con đường đức tin

flower21Cùng chết với Đức Kitô là chết cho cái bản ngã hẹp hòi ích kỷ, là sử dụng mọi hồng ân Chúa ban để Thiên Chúa được vinh danh và con người được hạnh phúc hơn như mẫu gương Đức Kitô đã sống trong cuộc đời trần thế của mình.

Đọc thêm

Ngày 19.11: Cái nhìn cảm thông

flower21Kiểm điểm lại cách bạn nhìn tha nhân: Bạn đánh giá người khác qua địa vị xã hội, qua sự giàu sang, qua những lời lẽ hoa mỹ hay qua giá trị cơ bản sâu xa của mỗi người là một người con cái của Thiên Chúa?

Đọc thêm

Ngày 18.11: Sáng trong niềm tin

flower21Ban đầu đám đông là lợi thế để anh mù biết “Đức Giêsu Nadarét đang đi qua đó,” nhưng sau lại trở thành lực cản giữa anh với Ngài. Cũng vậy, lắm lúc tập thể, cộng đoàn, gia đình... 

Đọc thêm

Ngày 17.11: Linh hồn của nhà Chúa

flower21Biến cố càng quan trọng thì mức độ gây bất ngờ càng lớn. Mạc khải vĩ đại mà Chúa hứa vẫn chưa xảy ra. Người môn đệ Chúa được mời gọi sống trong tâm thế sẵn sàng đón nhận điều bất ngờ lớn lao nhất

Đọc thêm

Ngày 16.11: Từ con tim của Thiên Chúa

flower21Bạn bị dằn vặt vì một lỗi lầm yếu đuối mà mình cứ sa đi ngã lại chăng? Bạn nhớ Chúa vẫn luôn ban sức mạnh cho bạn để bạn chỗi dậy và bắt đầu lại. Bạn bó tay trước cảnh huống bế tắc của đời bạn chăng?

Đọc thêm

Ngày 15.11: Điều vĩ đại chưa đến

flower21Biến cố càng quan trọng thì mức độ gây bất ngờ càng lớn. Mạc khải vĩ đại mà Chúa hứa vẫn chưa xảy ra. Người môn đệ Chúa được mời gọi sống trong tâm thế sẵn sàng đón nhận điều bất ngờ lớn lao nhất

Đọc thêm

Ngày 12.11: Ai biết ơn ai?

flower21Như vậy ai là Ông Chủ và ai là tôi tớ? Và như thế ai phải biết ơn ai? Người đầy tớ không những nhận biết bao nhiêu ân huệ của Chủ mà còn cách riêng được chọn để được hầu cận Chủ.

Đọc thêm