Ngày 26.11: Hữu hình hữu hoại!

26/11/13 Thứ Ba tuần 34 TN

Lc 21,5-11

Hữu hình hữu hoại!

“Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” (Lc 21,6)

flower21

Suy niệm: Những gì Chúa Giêsu tiên báo về ngày thành Giêrusalem bị sụp đổ cũng phù hợp với qui luật của muôn đời: “hữu hình hữu hoại.” Nhưng “hoại” như thế nào là điều cần suy nghĩ: “hoại” để được tái sinh cách phong nhiêu như hạt lúa gieo vào lòng đất, hay “hoại” để chịu hư mất đời đời? Chúa Giêsu không đe dọa ai bởi mọi sự trên trần gian này đều có ngày sẽ biến mất, nhưng Chúa cũng hứa ban phúc trường sinh cho những ai đặt tin tưởng nơi Ngài và sống công chính. Chúa vạch cho chúng ta con đường dẫn đến sự “bất hoại”, con đường đi qua cái chết trên thập giá để sống lại vinh quang: “Việc kẻ chết sống lại cũng vậy: gieo xuống thì hư hoại, mà chỗi dậy thì bất hoại” (1Cr 15,42).

Mời Bạn: Nhiều người đang than thở vì những giá trị văn hoá truyền thống đang dần dần mất đi. Họ hô hào cổ võ để giữ gìn lấy bản sắc của dân tộc. Gìn giữ di sản văn hóa, bảo tồn cổ vật là điều đáng quí; song song với việc đó ta cần giữ gìn và phát huy những giá trị tinh thần như sự trong sạch trong hôn nhân, sự thành thật trong thi cử, tính công bằng trong việc sử dụng của chung… mới tồn tại như lời Chúa hứa: “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được xem thấy mặt Đức Chúa Trời.” Phải chăng đó là điều không thể hư hoại và bị tàn phá?

Sống Lời Chúa: Duy trì giờ cầu nguyện chung của gia đình là cách để bảo vệ những giá trị đạo đức tốt đẹp.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết tìm kiếm những sự cao siêu trên trời như lời Chúa dạy, vì đó là những điều sẽ tồn tại mãi, không sợ bị hư hoại vì mối mọt đục khoét.