Ngày 25.11: “Linh hồn tôi là của Chúa”

25/10/13 Thứ Hai tuần 33 TN

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam   

Lc 21,5-19

“Linh hồn tôi là của Chúa”

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.” (Lc 21,17)

flower21

Suy niệm: “Thân xác tôi ở trong tay quan, quan muốn làm khổ thế nào tùy ý, nhưng linh hồn tôi là của Chúa, không có gì khiến tôi hy sinh nó được” (Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh). Các thánh tử đạo bị tước đoạt mọi của cải, chức tước, lại còn bị săn đuổi, hành hạ, thậm chí giết chết bằng những loại cực hình ghê sợ. Đang khi ấy, chỉ cần một cái gật đầu chối đạo, một bước chân qua cây thánh giá là cái ngài nhận lại những gì đã mất, kể cả điều quý giá nhất là mạng sống mình. Thế nhưng, các ngài đã chấp nhận đánh mất tất cả, miễn là không mất linh hồn. Qua đó, các ngài cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào Chúa Kitô, niềm cậy trông vào sự sống vĩnh cửu qua việc phục sinh với Ngài, và tình mến nồng nàn, không gì chia lìa các ngài với Đấng mình yêu mến.

Mời Bạn: Trước khi chịu chém, thánh Micae Hồ Đình Hy, quan tam phẩm của triều đình, đã xin hút một điếu thuốc, hương vị cuối cùng của trần thế, trước khi nếm cảm hương vị của thiên quốc. Tựa như ngài, bạn cũng trân trọng, yêu thích những gì thân thương của trần thế. Thế nhưng, không có gì quý giá trong cuộc đời này có thể so sánh và khiến bạn đánh đổi niềm tin, niềm cậy trông và tình mến mình với Chúa.

Sống Lời Chúa: Tôi xác tín rằng sống đạo thật tốt đẹp hôm nay cũng là một cách làm chứng cho Chúa như Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ngày xưa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, vì công trạng của Các Thánh Tử Đạo, xin ban cho dân tộc Việt Nam chúng con được an vui và thịnh vượng, cho mọi người đón nhận Tin Mừng cứu rỗi, và bước theo chân lý… Xin cho chúng con được trung thành với Chúa ở trần gian. Amen.