Ngày 21.11: Mối liên hệ mới

21/11/13 Năm tuần 33 TN

Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ          

Mt 12,46-50

Mối liên hệ mới

“Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,50)

flower21

Suy niệm: Ở đời có mối liên hệ do huyết thống và mối liên hệ do việc nhận làm con nuôi. Trên bình diện siêu nhiên, ta trở thành người thân thích với Thiên Chúa khi thi hành ý muốn của Ngài. Đức Maria vừa là Mẹ Thiên Chúa, và cũng là khuôn mẫu trong việc thi hành thánh ý Thiên Chúa. Được dâng mình trong Đền thờ là cơ hội tốt nhất để Mẹ thuộc trọn về Thiên Chúa; nhờ đó Mẹ toàn tâm toàn ý thực thi điều Chúa sắp đặt cho Mẹ trong tương lai. Việc dâng mình tuy không do Mẹ chủ động vì lúc đó Mẹ còn ấu thơ, song do hảo ý của ông Gioakim và bà Anna – như bao nhiêu cha mẹ đạo hạnh thời đó – khởi đầu một nền giáo dục đạo đức, làm bệ phóng cho những dấn thân của Mẹ sau này.

Mời Bạn: Là bậc làm cha mẹ, ta hãy noi gương ông bà thân sinh của Đức Maria. Ngay khi con còn bé, ta hãy hướng con mình theo con đường đạo đức. Sẽ chẳng bao giờ là sớm đối với kiếp người không biết sống được bao năm! Là linh mục tu sĩ, những người dâng mình cho Chúa như Đức Maria, ta hãy tập sống thuận theo ý Chúa mỗi ngày. Cái “tôi” của ta sẽ được mở ra cho Thiên Chúa và tha nhân khi ta biết vâng theo ý Chúa.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tôi phải làm sao để mối liên hệ mới này – nhờ thực thi ý Chúa – giúp tôi sống hạnh phúc dù ở bậc sống gia đình hay tu trì.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng mình vừa có một mái ấm gia đình trần thế, vừa có một đại gia đình thiêng liêng trong đó Thiên Chúa là người cha thân thiết của chúng con. Amen.