Ngày 30.11: Có một “phản ứng nhanh”

30/11/13 Thứ Bảy tuần 34 TN

Th. Anrê, tông đồ        

Mt 4,18-22

Có một “phản ứng nhanh”

“Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người”. (Mt 4,19-20)

flower21

Suy niệm: Giữa cuộc sống đời thường một ngày như mọi ngày, thi thoảng có những trường hợp đòi hỏi phải có một “phản ứng nhanh”, để bắt lấy thời cơ quý hiếm hay để tránh hậu quả đáng tiếc. Khi nghe Chúa gọi, bốn môn đệ đầu tiên đã “lập tức” bỏ chài lưới mà theo Người. “Lập tức” diễn tả một quyết định nhanh, một chọn lựa dứt khoát, không chần chừ toan tính, không lừng khừng nửa vời. Như thế phải chăng sẽ là “dục tốc bất đạt”? Không, “lập tức” ở đây nói lên thái độ “tỉnh thức và sẵn sàng” trước mọi tình huống khẩn cấp và bất ngờ, nhất là trước tiếng gọi của Chúa, vì Người vẫn đến khi ta không ngờ. Chỉ có thể có thái độ và phản ứng nhanh như thế, khi nào ta luôn đặt mình trước sự hiện diện của Người.

Mời Bạn: Giống như Đức Maria thưa vâng và “hối hả vội vã” lên đường, bốn môn đệ “lập tức” bỏ chài lưới mà theo. Bốn chữ “vâng, vội, bỏ, theo” chính là kim chỉ nam giúp ta sống trọn vẹn ơn gọi con người và con Chúa. Hành trình đức tin đã được khởi xướng, giờ đây phải được tiếp tục.

Œ“Tin vào Chúa là hướng về Ngài,

 là đi tới Ngài,

Ž là mỗi ngày mỗi tiến tới trên con đường dẫn đến Ngài,

 và cuối cùng là đến được với Ngài” (Th. Augustinô).

Sống Lời Chúa: Cuối tháng các linh hồn, hãy dành thời gian suy gẫm về “cái chết bất ngờ” và chuẩn bị cho mình một “phản ứng nhanh” phù hợp.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều lần trong đời, con đã nghe tiếng Chúa gọi, và đã nói “không”. Từ nay xin giúp con nói “có”, để luôn sẵn sàng “vâng, vội, bỏ, theo”. Amen.