MULTIMEDIA

Tổng giám mục Tokyo lên án bạo lực chính trị sau khi cựu Thủ tướng Nhật Bản bị giết

Tổng giám mục Tokyo lên án bạo lực chính trị sau khi cựu Thủ tướng Nhật Bản bị giết

“Bạo lực giết chết nền dân chủ. Bạo lực giết chết tự do. Bạo lực giết chết công lý. Sự khác biệt về quan điểm chính trị phải được giải quyết thông qua đối thoại và biểu quyết trong tự do. Không ai có quyền sử dụng bạo lực để bịt miệng những người chống đối. Chỉ có đối thoại mới cung cấp giải pháp thực sự để hiện thực hóa công lý và hòa bình.”

Đọc thêm