THÁNH KINH

TH online 08: Quy điển Thánh Kinh

Quy điển Thánh Kinh là toàn thể Các Sách Thánh làm nên Bộ Thánh Kinh, là danh mục Các Sách được linh hứng. Các Sách Thánh hàm chứa mặc khải siêu nhiên, là luật về đức tin và đời sống cho các tín hữu.

Đọc thêm

TH online 05: Tiến trình hình thành bộ Tân Ước

Sách Tân Ước được hình thành từ nhiều tác giả thuộc nhiều dân tộc và đất nước khác nhau, được tiếp thu nhiều truyền thống văn hoá và tôn giáo khác nhau, sinh sống và viết sách vào ở những địa điểm khác nhau trong khoảng thế kỷ thứ I.

Đọc thêm