TRANG CHỦ / NĂM B / GIẢNG LỄ 2015 (page 11)

GIẢNG LỄ 2015

Tháng Chín, 2015

Tháng Bảy, 2015

Tháng Sáu, 2015

  • 10 Tháng Sáu

    Nghe giảng lễ Thánh Tâm Chúa (2009-2014)

    "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.” Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.”

Tháng Ba, 2015

  • 22 Tháng Ba

    Nghe giảng tĩnh tâm Mùa Chay 2015 (Giới trưởng thành)

    Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su nói lớn tiếng rằng: "Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật.

Tháng Một, 2015

Tháng Mười Hai, 2014