Cha đặc trách và Ban Phục Vụ Huynh đoàn GP. Long Xuyên thăm viếng huynh đệ Liên huynh Thánh Đa Minh Cẩm

Thứ Ba, ngày 07 tháng 5 năm 2024 vừa qua, Liên Huynh Thánh Đa Minh Cẩm rất vinh dự được cha Đặc trách Gioan B. Cáp Hữu Trí O.P. và Ban Phục Vụ Huynh đoàn Giáo Phận đã đến thăm viếng huynh đệ tại Giáo xứ Thạnh An.

Sau những giây phút chào đón, anh chị em cùng nhau Chầu Thánh Thể và suy niệm Lời Chúa qua trang Tin Mừng của Thánh Gioan: “Nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng bảo trợ đến với anh em” (Ga 16,5-11).

Đúng 08g30, anh Vinh Sơn Phạm Văn Quang O.P. – Trưởng Liên Huynh giới thiệu chương trình, các thành phần tham dự và báo cáo sinh hoạt của Liên Huynh. Hiện nay, Liên Huynh Thánh Đa Minh Cẩm có 12 Huynh đoàn với số đoàn viên là 766 người. Sau đó các Anh chị Trưởng của 12 huynh đoàn báo cáo sinh hoạt trong thời gian qua, đồng thời nêu lên những thuận lợi và khó khăn của từng Huynh đoàn để Quý Cha và BPV/HĐGP giúp đỡ.

Sau phần chia sẻ của Liên huynh và các Huynh đoàn, anh trưởng HĐ/GP Phêrô Đoàn Văn Thiệu O.P. thông tin những sinh hoạt của Tỉnh Dòng và Huynh đoàn Giáo phận, đồng thời giúp các anh chị em Ban Phục Vụ rà soát lại các loại sổ sách của Huynh đoàn như sổ Danh Bạ, sổ Thu Chi, sổ Biên Bản, sổ Ân Nhân, sổ Tông đồ Bác ái…, nhằm giúp các Huynh đoàn thực hiện đầy đủ và chính xác hơn trong thời gian sắp tới.

Vào lúc 10g30, cha Đặc trách Gioan B. Cáp Hữu Trí O.P. chia sẻ và trả lời những thắc mắc, những khó khăn của các Huynh đoàn, giúp anh chị em trong Ban Phục Vụ các Huynh đoàn yên tâm và nhiệt thành phục vụ, để đạt được những kết quả thiết thực cho từng Huynh Đoàn, cho Liên Huynh cũng như Huynh đoàn Giáo Phận.

Lúc 11g00, Anh trưởng Liên Huynh thay mặt cho Liên Huynh và các Huynh Đoàn cám ơn Cha Đặc Trách và BPV Huynh đoàn Giáo Phận, cùng tiếp nhận những ý kiến hướng dẫn xây dựng hầu đưa Huynh Đoàn mỗi ngày một phát triển. Sau đó, cộng đoàn cùng cử hành nghi thức sám hối với phép lành, kết thúc buổi gặp gỡ huynh đệ hôm nay.

Ant.Đức Xinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *