Châm ngôn thánh Antôn Maria Claret

Hạnh tích thánh Antôn Maria Claret 

 

Tâm niệm thánh Antôn Maria Claret :”Tất cả cho vinh danh Chúa Giêsu Kitô”.

Châm ngôn và chương trình đời sống thánh Antôn Maria Claret “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi”.

Nếu như Lời Chúa… được một linh mục sôi trào ngọn lửa yêu mến Thiên Chúa và đồng loại công bố, thì Lời ấy sẽ đả thương tật xấu, tiêu diệt tội lỗi, hoán cải tội nhân và thực hiện các phép lạ.

Tôi tưởng tượng linh hồn và thân xác tôi giống như hai chiếc kim của chiếc compa. Linh hồn tôi là chiếc kim đứng yên, cố định vào Chúa Giêsu, Đấng là trung tâm của tôi; còn thân xác tôi là chiếc kim di động, đang vẽ ra một vòng tròn gồm những công việc và các trách vụ của tôi.

Khi nhìn thấy nhu cầu người ta cần thiết và đói khát muốn được nghe giáo huấn về Thiên Chúa, tôi run rẩy muốn ra đi và chạy rảo khắp cùng thế giới để rao giảng lời Chúa. Tôi không còn một chút nghỉ ngơi, tâm hồn tôi chẳng tìm được một chút khuây khỏa nào khác ngoài việc hối hả đi khắp nơi và rao giảng.

Thiên Chúa chỉ có thể làm cho chúng ta trở nên khiêm nhượng bằng những nhát búa mà thôi, cho dù tâm tính tự nhiên chúng ta có tốt lành đến đâu đi nữa.

Khi ở trước Thánh Thể, tôi cảm thấy một đức tin sống động không sao tả được. Đối với tôi, Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể hầu như sờ được. [Tôi] hôn kính các vết thương của Người liên tục và ôm lấy Người. Khi đến giờ phải ra về, tôi đành phải rứt mình ra khỏi sự hiện diện linh thánh của Người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *