THÁNG 10

Ngày 25.10: Thánh Richơ Gwyn

Ngày 25.10: Thánh Richơ Gwyn

Thánh Richơ là người xứ Wales, sống vào thế kỷ thứ 16. Richơ được nuôi dạy bên Giáo hội Anh giáo và ngài học tại hai trường đại học Oxford và đại học thánh Gioan ở Cambrít. Sau khi hoàn tất việc học, Richơ trở lại Wales và mở trường dạy học. Richơ kết hôn và sinh được sáu người con. Lúc này Richơ đã trở lại với đức tin Công giáo.

Đọc thêm