THÁNG 10

Tháng Mười, 2018

Tháng Hai, 2018

  • 27 Tháng Hai

    Đền thờ lạ lùng Đức Mẹ Cột Trụ ở Zaragoza, Tây Ban Nha

    Lòng tin vào Đức Mẹ Cột Trụ được lan truyền rộng rãi và được giáo quyền nói chung chuẩn nhận. Ngày 23/9/1456, Đức Giáo Hoàng Calixtô III ra tông sắc ban ân xá 7 năm cho những ai đến hành hương kính viếng cột trụ Đức Mẹ Zaragoza.