Chấp nhận và sống theo giáo huấn của Giáo Hội (16.09.2015)

Thứ Tư sau Chúa nhật XXIV thường niên

Tin Mừng: Lc  7, 31-35

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về ông Gio-an rằng : “Tôi phải ví người thế hệ này với ai ? Họ giống ai ? 32 Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói :
‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh,
mà các anh không nhảy múa ;
tụi tôi hát bài đưa đám,
mà các anh không khóc than.’
33 “Thật vậy, ông Gio-an Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo : ‘Ông ta bị quỷ ám.’ 34 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo : ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ 35 Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho.”

1. Ghi nhớ: “Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi” (Lc 7,34)

2. Suy niệm: Một nhóm trẻ chơi ngoài phố chợ chấp nhận tham gia cuộc chơi, nhưng khi tiếng sáo thổi lên thì lại không nhảy múa; khi bài hát đưa đám được cất lên thì lại không khóc theo. Chúa Giêsu mượn hình ảnh đó để ám chỉ những người Do thái thời Chúa Giêsu.

Họ trông đợi Đấng Cứu Thế, nhưng lại không chấp nhận những biểu hiện của thời cứu thế. Họ mong chờ Đấng Cứu Thế, nhưng phải là một Đấng Cứu Thế do chính họ tạo ra. Ông Gioan Tẩy Giả đến loan báo về Người, họ không chấp nhận nếp sống khổ hạnh của ông, họ bảo ông bị quỉ ám.

Còn Chúa Giêsu đến khai mạc thời cứu thế bằng hành động đến với con người, yêu thương, phục vụ, tha thứ, thì họ lại bảo rằng Ngài là tên ăn nhậu, đồng lõa với phường thu thuế và tội lỗi.

3. Sống Lời Chúa: Mang danh hiệu Kitô hữu, chúng ta cần phải chấp nhận và sống theo giáo huấn của Giáo Hội.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết trung thành với những giáo huấn của Chúa được ủy thác nơi Giáo Hội. Amen