Chiến dịch Lễ Ba Vua tại Tiệp Khắc lạc quyên kỷ lục

Chiến dịch Lễ Ba Vua tại Cộng hòa Tiệp Khắc năm nay đã lạc quyên được ngân khoản kỷ lục để giúp đỡ các trẻ em nghèo trong và ngoài nước.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Giống như tại Đức và Áo, tại Cộng hòa Tiệp, sau lễ Giáng sinh và trước lễ Chúa Hiển Linh, các thiếu nhi và thiếu niên mặc y phục Ba Đạo Sĩ đi tới các gia đình, hát thánh ca và lạc quyên làm việc nghĩa.

Hôm ngày 03 tháng Hai vừa qua, Đài phát thanh Praha cho biết trong chiến dịch năm nay các em đã quyên góp được 161 triệu 300.000 đồng Tiệp, tương đương với 6 triệu 780.000 Euro, tại hai miền Moravia và Bohemia. Đây là con số kỷ lục từ khi chiến dịch này bắt đầu tại Tiệp hồi năm 2001.

Theo tổ chức bác ái Caritas của Công giáo Tiệp, 65% ngân khoản lạc quyên được chuyển cho Caritas địa phương, 15% để tài trợ các dự án liên miền. 10% dành cho các dự án hải ngoại và 5% cho các dự án của Caritas cũng như chi phí tổ chức.

Kết quả trên đây càng đáng kể, vì Cộng hòa Tiệp có 10 triệu dân, nhưng số người thực hành đạo rất ít, cả nơi Giáo hội Công giáo cũng như các Giáo hội Kitô khác.

(Katphress 3-2-2023)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *