Chương trình học tập trong năm 2017 của Huynh Đoàn Đa Minh Giáo Phận Sài Gòn

Chương trình học tập của Huynh đoàn Giáo phận năm 2017 được tổ chức học xuyên suốt từ ngày 22/4/2017 đến 18/11/2017.

Nội dung học tập gồm 2 chủ đề:

1/ Giáo huấn của Giáo hội:
Tông huấn Niềm vui của Tình yêu (Amoris Laetitia) – học 1 buổi
Đối tượng tham dự: toàn thể anh chị em đoàn viên.

2/ Điều hành và Quản trị Huynh đoàn, hướng dẫn thực hiện sổ sách – học 2 buổi

Đối tượng tham dự: thành viên BPV Liên huynh, BPV các Huynh đoàn và các anh chị tiềm năng trở thành thành viên BPV.

Để mang lại hiệu quả tốt nhất có thể nên Quý cha Ban Đặc trách và Ban Phục vụ quyết định sẽ tổ chức ngay tại từng liên huynh, việc này giúp anh chị em đoàn viên thuận tiện trong việc học tập, đồng thời sĩ số lớp học cũng giúp anh chị em học tập triệt để hơn.

Chương trình học tập sẽ kéo dài từ ngày 22/4/2017 đến 18/11/2017, vì cha Đặc trách Huynh đoàn Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín, OP. sẽ trực tiếp đến từng liên huynh cho buổi học về tông huấn, sau đó các anh chị em trong ban giảng huấn tiếp tục hướng dẫn về Điều hành và Quản trị. Do đó việc học sẽ tuần tự từng liên huynh cho đến khi hoàn thành tất cả 15 liên huynh trong toàn Giáo phận.

 

hang tran thi thu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *