Chương trình tông du của ĐTC Phanxicô tại Lisbon

TÔNG DU CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
TẠI BỒ ĐÀO NHA
Nhân dịp Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ XXXVII
2 – 6/8/2023

 

Thứ Tư ngày 2 tháng 8 năm 2023
ROMA – LISBON
07:50 Khởi hành từ sân bay quốc tế Roma/Fiumicino để bay đến Lisbon  
10:00 Đến Căn cứ Không quân Figo Maduro ở Lisbon  
10:00 CHÀO ĐÓN CHÍNH THỨC  
10:45 NGHI THỨC TIẾP ĐÓN tại lối vào chính của Điện Quốc gia “Belém”  
11:15 THĂM HỮU NGHỊ TỔNG THỐNG NƯỚC CỘNG HOÀ tại Điện Quốc gia “Belém”  
12:15 GẶP CHÍNH QUYỀN, XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ NGOẠI GIAO ĐOÀN tại Trung tâm Văn hoá Belém Diễn văn của ĐTC
16:45 GẶP THỦ TƯỚNG tại Toà Sứ thần  
17:30 KINH CHIỀU VỚI CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC, PHÓ TẾ, TU SĨ NAM NỮ, CHỦNG SINH VÀ CÁC NHÂN VIÊN MỤC VỤ tại Đan viện thánh Giêrônimô Bài giảng của ĐTC

 

 
Thứ Năm ngày 3 tháng 8 năm 2023
LISBON – CASCAIS – LISBON
09:00 GẶP GỠ GIỚI TRẺ ĐẠI HỌC tại “Đại học Công giáo Bồ Đào Nha Diễn văn của ĐTC
10:40 GẶP GỠ GIỚI TRẺ CỦA SCHOLAS OCCURRENTES tại Trụ sở Scholas Occurentes tại Cascais Lời chào của ĐTC
17:45 NGHI THỨC CHÀO ĐÓN tại Công viên “Parque Eduardo VII” Diễn văn của ĐTC
 
Thứ Sáu ngày 4 tháng 8 năm 2023
LISBON
09:00 GIẢI TỘI CHO MỘT SỐ NGƯỜI TRẺ CỦA NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI tại Vườn Vasco da Gama  
09:45 GẶP GỠ ĐẠI DIỆN CỦA MỘT SỐ TRUNG TÂM TRỢ GIÚP VÀ BÁC ÁI tại “Trung tâm Giáo xứ Serafina” Diễn văn của ĐTC
12:00 ĂN TRƯA VỚI CÁC BẠN TRẺ tại Toà Sứ thần  
18:00 ĐÀNG THÁNH GIÁ VỚI NHỮNG NGƯỜI TRẺ tại “Công viên Eduardo VII” Diễn văn của ĐTC
 
Thứ Bảy ngày 5 tháng 8 năm 2023
LISBON – FATIMA – LISBON
08:00 Khởi hành bằng trực thăng từ Căn cứ không quân Figo Maduro ở Lisbon để bay đến Fatima
 
08:50 Đến Sân vận động Fatima
 
09:30 CẦU NGUYỆN CHUỖI MÂN CÔI VỚI NHỮNG NGƯỜI TRẺ BỆNH TẬT tại Nhà Nguyện Hiện Ra của Đền thánh Đức Mẹ Fatima. Diễn văn của ĐTC

Lời cầu nguyện

11:00 Khởi hành bằng trực thăng từ Sân vận động Fatima để bay đến Lisbon  
11:50 Đến Căn cứ Không quân Figo Maduro ở Lisbon  
18:00 GẶP RIÊNG CÁC TU SĨ DÒNG TÊN tại trường thánh S. Gioan Brito  
20:45 CANH THỨC VỚI NGƯỜI TRẺ tại “Công viên Tejo” Diễn văn của ĐTC
 
Chúa nhật ngày 6 tháng 8 năm 2023
LISBON – ROMA
09:00 THÁNH LỄ CHO NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI tại “Công viên Tejo” Bài giảng của ĐTC
Kinh Truyền Tin
16:30 GẶP GỠ CÁC TÌNH NGUYỆN VIÊN CỦA NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI tại “Bãi biển Algés” Diễn văn của ĐTC
17:50 NGHI THỨC CHÀO BIỆT tại Căn cứ Không quân Figo Maduro ở Lisbon  
18:15 Khởi hành từ Căn cứ Không quân Figo Maduro ở Lisbon để bay về Roma
 
22:15 Đến Sân bay quốc tế Roma/Fiumicino

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *