Hội dòng Nữ Đa Minh Thái Bình: Thánh lễ Tạ ơn, Hồng ân Thánh hiến năm 2023

Thánh lễ Tạ ơn, Hồng ân Thánh hiến: Mừng kỷ niệm Ngân khánh Khấn Dòng, Hồng ân Vĩnh khấn và Tiên khấn sẽ được cử hành vào lúc 08g45 thứ Ba, ngày 01 tháng 8 năm 2023, do Đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu chủ tế, tại Nguyện đường Hội Dòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *