Chuyển… (25.04.2017 – Thứ Ba tuần II Mùa Phục Sinh)

Lời Chúa: Mc 16,15-20

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

15 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin : nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”

19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

Trong Hán tự, chữ chuyển () nghĩa là chuyên chở, loan báo, truyền tải đi. Gồm bộ xa () tượng hình cái xe; và chữ chuyên () nghĩa là chiếm trọn, duy nhất, chú ý hết cả vào một việc nào đó. Như vậy, chuyển là từ gợi lên hình tượng cỗ xe chuyên chở, chuyển tải công việc, được chú ý một cách trọn vẹn.

Trước khi về trời, Chúa Giêsu tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một. Người khiển trách các ông đã cứng lòng không chịu tin lời bà Ma-ri-a Mác-đa-la và hai môn đệ đang trên đường về quê, đã được gặp Chúa Giê-su, đã cùng trò chuyện với Người, nghe Người giải thích Kinh thánh, và còn dùng bữa với Chúa nữa. Sau khi đã khiển trách các ông, Chúa Giê-su long trọng trao cho các tông đồ sứ mạng loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho toàn thế giới: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án”(x. Mc 16, 9-16).

Từ nay, Tin Mừng Phục Sinh chính là thông điệp cốt lõi cho hoạt động của các tông đồ bởi tính chất cấp thiết, triệt để của Tin Mừng đòi buộc.

Tin Mừng là thông điệp quan trọng duy nhất có liên hệ mật thiết đến phần rỗi, đến sự sống đời đời của nhân loại.

Tin Mừng là một thông điệp vô cùng quý báu mang lại hòa bình và hạnh phúc cho toàn thế giới.

Tin Mừng cũng là thông điệp khẩn cấp, cần phải loan truyền nhanh chóng và rộng rãi khắp nơi vì có rất nhiều người chết đi mà chưa kịp đón nhận được sứ điệp mang lại ơn cứu rỗi nầy. 

Ngày nay, việc chuyển ()  Tin Mừng Phục Sinh được chú trọng và được mời gọi cấp thiết hơn lúc nào hết trong một thế giới đầy sự dữ và hiện diện sự chết dẫy đầy.  Nhưng không ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Không có một quyền lực nào của thế gian này, kể cả cái chết có thể tách rời chúng ta khỏi sức mạnh đến từ đức tin vào Chúa Phục Sinh (x. Rm 8,35-39). 

Thiết tưởng muốn trở thành nhân chứng cho Chúa Phục Sinh; mỗi Kitô hữu Đa Minh phải là một dấu chỉ của sự sống khi chuyên cần cầu nguyện và sống chứng tá yêu thương.

Cầu nguyện là phương tiện mà mọi người không trừ ai có thể làm và làm bất cứ lúc nào. Nhưng thay vì nhớ cầu nguyện cho việc truyền giáo; cầu nguyện cho những người đang chờ đón Tin Mừng; thì nhiều khi ta chỉ lo cầu nguyện cho bản thân và gia đình mình làm chậm trễ việc loan báo Tin Mừng Phục Sinh .

Chúa cũng dạy mỗi người hãy làm chứng cho Ngài bằng cách hãy sống tốt, và sống yêu thương. Đây cũng là một phương tiện mà ai cũng có. Vì ở đâu tình yêu được tỏ hiện thì nơi đó Thiên Chúa được loan báo.

Tin Mừng là chính Thiên Chúa và Thiên Chúa chính là Tình Yêu.

Lạy Chúa Giê-su, con vẫn tự xưng mình là Kitô hữu, là người có niềm tin vào Ðức Giêsu Kitô. Thế nhưng con đã sống và chuyển ()  niềm tin đó như thế nào, để cho những người mà con gặp gỡ, nhận ra được sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình ? Xin Chúa ban thêm đức tin cho con. Xin cho đức tin ấy mỗi ngày một lớn lên và chiếu tỏa ra xung quanh anh chị em con. Amen.

 

CÁT BIỂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *