Chuyện Huynh Đoàn: Đi học tiến cấp

Đang quét sân thì nghe tiếng gọi:

– Có nhà không Bà Bảy ơi!

Nghe tiếng quen quen, Bà Bảy liền chạy ra mở cổng và hôi hả:

– Tôi chào Chị Cúc nha, mời Chị Cúc vô nhà chơi.

Chị Cúc lễ phép thưa:

– Dạ con cám ơn Bà Bảy.

Nói rồi Chị Cúc loọc toọc dắt xe đạp theo sau và cả hai cùng vô nhà.

Vừa rót nước mời khách Bà Bảy vừa hóm hỉnh:

– Hôm nay Rồng đến nhà Tôm, nhà bề bộn quá! Chị Cúc đừng cười nha!

Chị Cúc đáp lại:

– Dạ, Bà Bảy nói thế chứ… con thấy Bà Bảy luôn tuyệt vời ạ!

Không để Bà Bảy chờ lâu, Chị Cúc liền mở lời:

– Bà Bảy ạ! Hôm nay con đến để đưa thư mời của Ban phục vụ mời Bà Bảy đi học tiến cấp ạ!

Bà Bảy giật mình đánh thót:

– Học tiến cấp là gì vậy hả Chị Năm?

Chị Cúc liền trả lời:

– Con cũng không biết nữa, nhưng nghe nói học tiến cấp là… là…

Nghe Chị Cúc ấp a ấp úng, Bà Bảy lại hóm hỉnh:

– Tiến cấp là học “tiến” bước, nếu đạt yêu cầu thì được “cấp” phát cho thứ gì đó phải không?

Chị Cúc liền gật đầu trả lời:

– Dạ… dạ, vâng ạ!

Vừa đúng lúc cả hai đang  lâm vào ngõ cụt thì Tám Cày bước vào, thấy vậy Bà Bảy liền hôi hể:

– Ôi ông Tám Cày ơi! Ông ở Huynh đoàn trong nam, nghe đâu ông giỏi chữ nghĩa lắm, nay ông về thăm quê. Chúng tôi nhờ ông giải thích cho chúng tôi học tiến cấp là gì vậy? Có phải là học “tiến” bước, nếu đạt yêu cầu thì được “cấp” phát cho thứ gì đó phải không ông?

Tám Cày còn chưa tỏ là thế nào thì Bà Bảy nói tiếp:

– Xin giới thiệu với Chị Cúc đây là ông Tám Cày ở trong nam, nghe nói ông ấy làm… làm tổng huấn đức gì… gì của Liên huynh ấy, ông ấy là em tôi. Ông ấy về thăm quê và tiện thể cùng xây lại mộ cho các cụ tổ tiên, ông ấy mới về được vài ngày và vừa ra thăm nghĩa địa về đấy! Tiện thể ta cứ hỏi ông ấy “tiến cấp” là gì là biết ngay.

Chị Cúc cũng lễ phép:

– Dạ, con chào Chú Tám ạ!

Tám Cày cũng đáp lễ:

– Chào Chị Cúc, chị ở trong Ban phục vụ Huynh đoàn hả?

Nghe Ông Tám hỏi, Chị Cúc liền thưa:

– Dạ thưa chú, con ở trong Ban phục vụ Huynh đoàn ạ! Chả là thế này, Huynh đoàn con cả thảy còn có 14 người, trẻ nhất là con mà đã 62 rồi ạ! Bà Trưởng Ròng của chúng con đi họp ở trên về, Bà ấy nói là toàn bộ Huynh đoàn kỳ này đi học tiến cấp, rồi bà ấy sai chúng con đưa giấy tới nhà từng người mời đi học ạ!

Bà Bảy cũng chen vào:

– Ông Tám à! Từ ngày tôi vào Ròng đến giờ mấy chục năm rồi, chỉ có đọc kinh nguyện của Ròng là giờ tý giờ thìn rồi tiếp đến là đọc Kinh Phụng Vụ như ngày nay và làm công việc tông đồ bác ái chứ có biết tiến cấp là gì đâu!

Tám Cày liền hỏi:

– Vậy Huynh đoàn hằng năm có tổ chức lễ thâu nhận và tuyên hứa cho đoàn viên không?

Chị Cúc liền thưa:

– Thưa Chú Tám, cách đây khoảng 30 năm, ở bên trên có về thăm, rồi nói với Bà Trưởng và Huynh đoàn vào xin Cha xứ tổ chức lễ khấn cho Huynh đoàn, thế là cả Huynh đoàn gồm già, trẻ, mới, cũ tất tần tật mười mấy người đều được khấn và từ đó đến nay không có nữa ạ!

Thấy Ông Tám lắc đầu, cả hai liền hỏi?

– Sao vậy hả ông?

Tám Cày liền trình bày:

– Tôi không biết do đặc thù hay hoàn cảnh mà có sự chuẩn chước hay không, nhưng cứ như Luật Sống dạy thì thời gian tiến cấp gồm 3 thời kỳ:

  1. Thời kỳ tìm hiểu:

– Khi bắt đầu gia nhập Huynh đoàn, thỉnh sinh được nhận vào thời kỳ tìm hiểu bằng thủ tục “công bố thời kỳ tìm hiểu” (x. Mẫu 19),

– Phải được huấn luyện theo nội dung quy định theo Luật sống số 45.

– Thời gian tìm hiểu tối thiểu là sáu tháng và không quá hai năm.

  1. Thời kỳ dự tuyển:

– Tuyển sinh được nhận vào thời kỳ dự tuyển bằng “Nghi thức thâu nhận”. (x. Nghi thức 1)

– Phải hoàn tất các môn học ở số 45;

– Được Ban phục vụ bỏ phiếu kín với số phiếu thuận quá bán.

– Thời gian tối thiểu là một năm, nhưng không quá năm năm.

  1. Thời kỳ tuyên hứa:

– Tuyển sinh tuyên hứa tạm ba năm. Sau ba năm, đương sự có thể xin tuyên hứa vĩnh viễn.

– Phải hoàn tất các môn học ở số 53;

– Được Ban phục vụ, sau khi đã tham khảo ý kiến vị Linh hướng và Linh mục chính xứ, chấp thuận bằng phiếu kín với số phiếu quá bán.

– Việc tuyên hứa phải được cử hành theo nghi thức của Dòng, trước sự hiện diện của Đoàn trưởng hợp pháp và vị Linh hướng, cùng các anh chị em trong Huynh đoàn (x. QL 17 và Nghi thức 2).

Cả hai cùng nghe Ông Tám trình bày, đúng là Ông Tám giỏi thật, chẳng cần sách vở mà Luật Sống cứ thuộc làu làu một cách vô tư… Đã ba chục năm rồi Huynh đoàn tôi không có nhân sự mới nên không có tiến cấp. Nay nhận được giấy mời đi học, già thì già chứ chúng tôi quyết tâm đi học để sống tinh thần dòng cho tốt hơn mọi người ạ!

 

   Hai quan họ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *