Clips : Bài thuyết trình “Niềm Vui Mùa Gặt Mới” – Phần 3

“Cơ Sở và Giáo Xứ Tỉnh Dòng tại Việt Nam”
“Niềm Vui Mùa Gặt Mới” – Phần 3

+ Phần I : Hơn 400 năm lịch sử
+ Phần II : 50 năm Tỉnh Dòng
+ Phần III : Các cơ sở và giáo xứ

Minh họa cho cánh đồng truyền giáo của anh em trong tỉnh dòng năm mươi năm qua và hiện nay, xin gửi đến cộng đoàn clip : “Các cơ sở và giáo xứ của Tỉnh Dòng” tại 17 giáo phận Việt Nam do cha Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP thực hiện.

Trước tiên là các tu viện, gồm hai tu viện đã bị trưng thu là Học viện Đaminh Thủ Đức, Tập viện thánh Tôma Vũng Tầu, năm tu viện Anbêtô – Phú Nhuận, Mân Côi – Gò Vấp, Mai Khôi – Tú Xương, Martinô – Hố Nai, Vinh Sơn Liêm – Tam Hà, các tu xá và phụ xá.

Kế đến là các giáo xứ anh em đã và đang phục vụ, đặc biệt có hình ảnh các nhà thờ xưa và nay.

Xin quy ước con số sau gạch chéo là năm xây dựng thánh đường. Thí dụ Giáo xứ Minh Hòa (1979-1998 / 1992), nghĩa al2 anh em phục vụ từ năm 1979 đến 1998, và đã xây dựng thánh đường năm 1992.

https://youtu.be/9ORmdP7YzpU

 

S02_2037.JPG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *