Clips : Thập Giá Đức Giêsu

 

Thập Giá Đức Giêsu

 

Tuần thánh là thời gian đẹp nhất trong năm để suy niệm về cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Đấng đã vì yêu thương, chịu chết để cứu độ chúng ta.

Xin chuyển thể ba tài liệu slides đã có trên mạng hddmvn.net sang dạng clips.

Đó là :
+ Cái Chết của Thiên Chúa theo khoa học,
+ Những lời Chúa nói trên Thập giá
+ Đường Thánh Giá

 

+ Đức Giêsu nói gì trên thập giá (Xem slides click tại đây)

ArdbgJgi4Us

 

+ Cái chết của Thiên Chúa (Xem slides click tại đây)

N6bTyUD1yRA

 

+ Đường Thánh Giá (Con đường nào Chúa đã đi qua)

7qEwFSObPDc