Cùng lần chuỗi toàn cầu 21g 29/4, và cầu nguyện theo ý ĐTC cho gia đình, đất nước và thế giới


Xin quý vị và anh chị em hưởng ứng sáng kiến của Dòng Đa Minh đồng loạt lần chuỗi toàn cầu, và đọc kinh nguyện do Đức Thánh Cha biên soạn vào lúc 21g ngày 29 tháng Tư để phó dâng bản thân, gia đình, đất nước và thế giới cho Đức Mẹ.
Xin cùng lần chuỗi với chúng tôi vào lúc 21 giờ theo giờ địa phương của quý vị và anh chị em.

Chuỗi Mân Côi

Toàn Thể Gia Đình Đa Minh

21g00 Thứ Tư, ngày 29.04.2020

“Tôi mời gọi đại Gia Đình Đa Minh trên toàn thế giới – các anh em, các nữ đan sĩ, các nữ tu, đoàn viên Huynh đoàn Giáo dân, thành viên các hiệp hội đời, anh em Huynh đoàn Giáo sĩ và các Bạn trẻ – chúng ta cùng đọc kinh Mân Côi theo sáng kiến của tu sĩ Lawrence Lew, O.P., Tổng Đặc trách Kinh Mân Côi của Dòng.”

 Tu sĩ Gerard Timoner III, O.P.,

Bề trên Tổng quyền

***

Thứ Tư, ngày 29 tháng 04 năm 2020, lúc 21 giờ theo giờ địa phương, chúng ta hãy quy tụ trong các cộng đoàn và tại tư gia để lần chuỗi Mân Côi theo Năm Mầu Nhiệm Ánh Sáng. Nếu được, xin chia sẻ trực tuyến buổi đọc kinh này.

Nhân dịp mừng kính thánh Catarina, tất cả anh chị em Đa Minh, cùng bạn hữu trên toàn thế giới sẽ hiệp nhất trong lời kinh Mân Côi để cầu nguyện cho cơn đại dịch chấm dứt.

Chúng ta cầu nguyện cho các bệnh nhân; các nhân viên y tế; các gia đình có người nhiễm bệnh; những người đang gặp khốn khó về kinh tế, xã hội và tâm lý; xin ơn bảo vệ và chữa lành.

Sau mỗi chục kinh, xin đọc lời nguyện do Đức Mẹ Mân Côi ban tại Fatima: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.”

– Tu sĩ Lawrence Lew O.P.,
Tổng Đặc trách Kinh Mân Côi

 ***

CHƯƠNG TRÌNH LẦN CHUỖI MÂN CÔI

(các đơn vị có thể soạn riêng tùy sáng kiến)

I. KHAI MẠC

1. Làm Dấu Thánh Giá

2. Đọc hoặc hát xin ơn Chúa Thánh Thần

2.1. Đọc: Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

2.2. Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần 

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.

ĐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần,  Người ban cho trí hồn con.  Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối, luôn trung thành.

 

II. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI

(có thể hát một bài phù hợp sau hoặc trước mỗi một mầu nhiệm)

1. Trước khi lần chuỗi (hát): Nữ Vương Mân Côi (Hải Linh)

ĐK: Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa thiên đàng, dâng ngành Mân Côi muôn màu hoa thắm tươi. Lạy Mẹ yêu mến! Lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hoà với cung đàn, xiết bao mừng vui. Ôi Ma-ri-a! Phúc đức no đầy chan hoà, lòng con yêu mến cậy trông thiết tha. Qua cơn gian nan, giữa chốn sa trường nguy biến, xin đưa hồn con tới quê thanh nhàn.

  1. Mẹ ơi lời Mẹ thiết tha nài van, con năng ngắm phép Mân Côi từ đây. Này con thành tâm mến yêu cậy trông, cao rao phép thánh Mân côi hằng ngày.
  2. Mẹ ơi! Trần gian xiết bao lầm than, tan theo năm tháng chiến tranh còn chi! Này con cậy trông Nữ Vương bình an, xin ơn phép thánh Mân Côi phù trì.
  3. Ngày đêm đoàn con hết tâm nài van, Mẹ đưa Hội Thánh qua cơn lầm than. Mẹ ơi! Mẹ thương Giáo Hội Việt Nam, giơ tay cứu vớt xuống ơn tràn đầy.

 

NĂM MẦU NHIỆM ÁNH SÁNG

Mầu nhiệm thứ nhất: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan.

Lời Chúa: “Khi Ðức Chúa Giêsu chịu phép rửa xong, có tiếng từ trời phán: ‘Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người’.” (Mt 3,16-17)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con Thiên Chúa.

Cầu nguyện: (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).

Mầu nhiệm thứ hai: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana.

Lời Chúa: “Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Ðức Chúa Giêsu. Ðức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự.” (Ga 2,1-2)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

Cầu nguyện: (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).

Mầu nhiệm thứ ba: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.

Lời Chúa: “Ðức Chúa Giêsu nói: ‘Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng’.” (Mc 1,15)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận bí tích Giao Hoà.

Cầu nguyện: (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).

Mầu nhiệm thứ bốn: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.

Lời Chúa: “Từ đám mây có tiếng phán rằng: ‘Ðây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người’.” (Lc 9,35)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

Cầu nguyện: (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).

Mầu nhiệm thứ năm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.

Lời Chúa: “Trước Lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.” (Ga 13,1)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Ngài.

Cầu nguyện: (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).

2. Sau khi lần chuỗi (đọc hoặc hát) bài Magnificat

2.1. Đọc: Magnificat

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

2.2. Hát: Magnificat (Lm Kim Long)

ĐK: Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.

  1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
  2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
  3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.

III. KHẨN CẦU

1. Lời nguyện trong cơn dịch bệnh

(Đây là lời nguyện chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam để cầu nguyện trong cơn dịch bệnh Covid-19, do Ủy Ban Phụng Tự/HĐGMVN ban hành). 

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng
chúng con đang họp nhau cầu nguyện,
tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt.

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót
xin nhìn đến nỗi thống khổ
của đoàn con trên khắp thế giới,
đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành.
Xin củng cố đức tin của chúng con,
cho chúng con hoàn toàn tín thác
vào tình yêu quan phòng của Cha.

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất,
là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót,
xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành,
và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách.
Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện,
được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa,
xin giảm bớt gánh nặng khổ đau,
và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa
đang ân cần nâng đỡ chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu,
xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng,
giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh,
xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế
sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại,
luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân.

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria,
những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn,
nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu,
xin Chúa nhận lời chúng con. Amen.

2. Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ! Chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương.

Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

 

IV. TẬN HIẾN VÀ KẾT THÚC

Con Đến Trước Tòa Nữ Vương (Lm Huyền Linh)

1. Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn dâng xác, dâng cõi lòng yêu mến, phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên.

ÐK. Ôi Maria xin Mẹ nhận lấy, tấm thân xác hồn con đến hiến dâng, quyết chí thánh hóa nhờ Mẹ với Mẹ, vững chí chiến đấu vì Mẹ trong Mẹ, Nước Mẹ thống trị chiến sĩ trên đường mới, xây đắp vinh quang Nước Cha muôn đời.

2. Con khấn xin Mẹ những khi đau buồn, trên đường con đi trong những ngày nguy khốn, con biết tươi cười mắt trông lên Mẹ, tấm lòng tha thiết trao mối tình thương.

3. Xin Trái Tim Mẹ giữ con tinh tuyền, giữa đời ô nhơ, giữa muôn ngàn nguy biến. Con ước tới giờ trút hơi thở tàn, xác hồn trinh trong nơi Chúa nghỉ an.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

3. Các câu lạy

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương các thánh Tử Đạo Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Thánh Tổ phụ Đa Minh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Thánh Catarina Siena.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Thánh Martino.
Đáp: Cầu cho chúng con.

4. Làm dấu Thánh Giá – kết thúc

***

 

KINH MÂN CÔI – DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM

sẽ truyền trực tiếp

CHƯƠNG TRÌNH LẦN CHUỖI MÂN CÔI

trên website: kinhmancoi.net

vào lúc 21g00 Thứ Tư, ngày 29.04.2020

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *