Cuộc gặp gỡ và trao đổi mang tính hiệp hành với các chức sắc tôn giáo tại giáo phận Phú Cường

Buổi sáng ngày 24/3/2022 vừa qua, tại nhà thờ Chánh toà giáo phận Phú Cường, Ban Mục vụ giáo phận Phú Cường, đại diện là cha Antôn Hà Văn Minh – Hạt trưởng giáo hạt Phú Cường, Chánh xứ giáo xứ Chánh toà, cũng là Linh hoạt viên Hiệp hành của giáo phận – đã tổ chức buổi gặp gỡ, lắng nghe và trao đổi cùng các chức sắc tôn giáo trong tỉnh Bình Dương với nội dung về con đường Hiệp hành của Thượng Hội đồng Giám mục (THĐGM) thế giới lần thứ XVI. Tham dự buổi gặp gỡ này có sự hiện diện của Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục giáo phận Phú Cường; cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn – Chánh xứ giáo xứ Thánh Giuse; cha Gioan Lê Quang Tuyến – Đại diện Tư pháp, Chánh xứ giáo xứ Chánh Thiện; cùng đại diện chính quyền các cấp tỉnh Bình Dương và các anh chị em tôn giáo bạn thuộc tỉnh Bình Dương.