Đấng Hằng Hữu (15.03.2016 – Thứ Ba sau Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm C)

Lời Chúa: Ga 8,21-30

 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.” 22 Người Do-thái mới nói : “Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói : ‘Nơi tôi đi, các ông không thể đến được’ ?” 23 Người bảo họ : “Các ông bởi hạ giới ; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này ; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này. 24 Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.” 25 Họ liền hỏi Người : “Ông là ai ?” Đức Giê-su đáp : “Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. 26 Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật ; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói.” 27 Họ không hiểu là Đức Giê-su nói với họ về Chúa Cha. 28 Người bảo họ : “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. 29 Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi ; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.” 30 Khi Đức Giê-su nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người.

Chúa Giêsu nói với những người Pha-ri-sêu: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết Tôi Hằng Hữu… Chúa Cha không để Tôi cô độc, vì Tôi hằng làm những điều đẹp ý Người” (x. Ga 8, 28-29)

Hình ảnh “giương cao Con Người lên”, cho chúng ta liên tưởng tới hình ảnh ông Môsê đã giương cao con rắn đồng, để cứu dân Do Thái khỏi bị rắn độc cắn chết ở trong sa mạc. Con Người cũng sẽ được giương cao như vậy, để cho những ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

Chúa Giêsu đã mạc khải mình chính là Đấng Hằng Hữu. Nghĩa là Đấng Có Mãi.

Hằng hữu có nghĩa là không có khởi đầu và cũng không có kết thúc. Có mãi. Và có mãi, hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn thế.

Chúa Giêsu là trí tuệ, là sự khôn ngoan, và là lời nói của Thiên Chúa. Người cũng chính là Thiên Chúa, cho nên Người luôn hằng hữu, và hiện hữu. Người hiện hữu bên ngoài cõi thời gian, và không gian mà Người đã sáng tạo.

Trong Tin Mừng thánh Gioan, Chúa Giêsu coi cái chết của mình như là một sự tôn vinh Tình Yêu của Chúa Cha, một Tình Yêu vô bờ bến, một Tình Yêu mãnh liệt đến nỗi Chúa Cha đã ban Con Một cho thế gian, để những ai tin vào Người Con thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời (x. Ga 3,16). Đồng thời cái chết của Chúa Giêsu cũng là một sự tôn vinh Tình Yêu của Chúa Cha dành cho Chúa Giêsu; một Tình Yêu đã hy sinh mạng sống vì những người mình yêu, là một hy lễ dâng lên Chúa Cha, và cũng là sự tự hiến cho loài người chúng ta, trở nên lương thực nuôi sống chúng ta. Chính Người đã chịu chết, chịu giương cao trên thập giá để cho con người chúng ta được sống.

Sự bất tuân của Adam đã mang đến hình phạt rất nặng nề. Đó là sự chết cho toàn thể nhân loại. Thì giờ đây, sự vâng phục của Chúa Giêsu đã mang lại ơn tha tội, và chữa lành hết sức nhẹ nhàng của Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại.

Nhìn lên Đức Kitô chịu đóng đinh với lòng tin, chúng ta sẽ đón nhận được ơn tha thứ và được chữa lành.

Thập giá Đức Kitô chịu đóng đinh sẽ mang đến cho nhân loại Sự Sống của Thiên Chúa.

Thập giá Đức Kitô mang lại cho nhân loại Ơn Tha Thứ của Thiên Chúa.

Thập Giá Đức Kitô đã mặc khải cho loài người hình dạng thật của Tội.

Nhìn lên Đức Kitô chịu đóng đinh trên thập giá để nhận ra sự dữ luôn đi đôi với bạo lực. Và bạo lực luôn muốn đi tới tận cùng là hủy diệt. Nhưng đồng thời cũng chính nơi đây – trên thập giá – tình yêu, lòng thương xót, sự thiện hảo, sự hiền lành, và cả sự sống của Thiên Chúa cũng đi tới tận cùng !

Hình ảnh Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chịu giương cao, và chịu chết trên thập giá tỏ lộ dung nhan đích thực của Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót.

Thập giá Đức Kitô mạc khải tình yêu của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha, và tình yêu của Người đối với nhân loại chúng ta.

Lạy Chúa, ngày nay trong xã hội duy vật chất và hưởng thụ, bóng tối của quyền lực, tiền bạc, danh vọng, và lạc thú đang che mờ bóng thánh giá Chúa. Xin cho con luôn biết nương nhờ thánh giá Chúa; xin thương dạy con biết đón nhận, và sống mầu nhiệm thập giá trong chính đời sống của con. Để con biết sẵn sàng đóng đinh cuộc đời mình vào thập giá với Chúa, để trở thành của lễ hy sinh, giúp cho mọi người nhận ra tình yêu Chúa. Amen.

CÁT BIỂN