Để cho Chúa Giêsu làm chủ (22.02.2018 – Thứ Năm Tuần I Mùa Chay)

 Lời Chúa: Mt 16,13-19

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

13 Khi ấy, Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai ?” 14 Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” 15 Đức Giê-su lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông : “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

1. Ghi nhớ:

“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16, 16)

2. Suy Niệm:

Có một nghệ sỹ xiếc nọ, nổi tiếng về tài năng và đức độ. Thế nên có rất nhiều người nể phục và hâm mộ, họ tìm đến để xin được học hỏi,  được huấn luyện  để trở thành những nghệ sỹ  xiếc điêu luyện, ai cũng ước mong sẽ được ông thu nạp để  trở thành đệ tử của ông.

Điều kiện ông đặt ra một là nếu muốn được ông dẫn dắt thì thí sinh đó phải trả lời thỏa đáng những câu hỏi mà ông sẽ đưa ra; Những câu hỏi đó là:

  • Bạn từ đâu đến trên trần gian này?
  • Bạn đến trần gian này để làm gì?
  • Sau cùng  bạn sẽ ra đi, và đi về nơi đâu?

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại sự việc thánh Phê-rô đã thay mặt các tông đồ tuyên tín Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Chúa Trời hắng sống. Ngay sau lời tuyên xưng đó, Chúa Giê-su đã khen ông là người có phúc vì đã được Đức Chúa Cha mặc khải cho biết. Và liền sau đó Ngài đã trao ban cho thánh Phê-rô một quyền bính và trọng trách rất lớn lao: Đó là làm nền tảng cũng như là đầu Hội Thánh.

Ngày nay Chúa cũng đặt ra câu hỏi này với mỗi người chúng ta: Các con bảo Thầy là ai? Và chúng ta sẽ trả lời Ngài như thế nào?. Câu trả lời đó sẽ quyết định phần phúc tương lai của mỗi chúng ta một khi chúng ta tuyên tín để cho Đức Ki-tô Con Chúa Trời hằng sống làm chủ, điều khiển cuộc sống của chúng ta.

Thiên Chúa đã thông qua cha mẹ để đưa chúng ta vào cuộc đời này, và để làm cho cuộc sống dương gian này trở nên có ý nghĩa và giá trị chúng ta phải dùng thời giờ đó mà phụng sự  Thiên Chúa và phục vụ anh em trong yêu thương, để rồi sau khi kết thúc cuộc sống trần gian này thì chúng ta sẽ có quê hương đích thực là Nước Trời. Nơi mà Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống đã Xuống thế gian, chịu thương khó, đã phải đổ Máu Đào ra mà chuộc về cho chúng ta.

Cuộc đời sẽ trở nên vô nghĩa, và công cuộc cứu chuộc của Chúa sẽ trở thành vô ích nếu như chúng ta không để cho Đấng Ki-tô Con Thiên Chúa hằng sống làm chủ, hướng dẫn trọn đời sống của chúng ta.

3. Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, trước lời tuyên xưng của thánh Phê-rô, chúng con suy nghĩ về niềm tin của mình và cảm thấy hổ thẹn. Bởi lẽ niềm tin của chúng con còn hạn hẹp, yếu đuối. Bao nhiêu lần chúng con đã bỏ Chúa để tin vào những hư ảo chóng qua; của cải, danh vọng. Thậm chí chúng con còn tin vào thời vận, mê tín, bùa phép… Xin ban thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con xác tín niềm tin cách chắc chắn vào một mình Chúa. Để đời sống của chúng con mới có ý nghĩa và hạnh phúc. Amen.

4. Sống lời Chúa:

Trong cuộc sống luôn đặt Chúa ở vị trí cao nhất.

 

Đaminh Trần văn Chính.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *