Dominican Witnesses of Faith in Vietnam (English)

Dominican Witnesses of Faith in Vietnam
(English)

Tác phẩm “Các Chứng Nhân Đức Tin tại Á Đông”, (gồm Nhật Bản, Trung Hoa và Việt Nam) do Tỉnh Dòng Mân Côi phát hành nhân kỷ niệm 400 năm thành lập.

Bản gốc tiếng Tây Ban Nha đã được nữ tu Maria Maez Op dịch sang Anh ngữ năm 1989. Ấn bản lần II được tỉnh dòng Thánh Giuse tại Hoa Kỳ phổ biến năm 2006.

Nhóm biên soạn gồm 4 người, 2 vị viết về chứng nhân đức tin tại Nhật, 1 vị viết về chứng nhân tại Trung Hoa. Cha Francisco Zurdo, OP phụ trách phần Việt Nam, đã giới thiệu tiểu sử 60 vị thánh tử đạo, gồm 59 vị trong vùng truyền giáo Đa Minh và cha Schoeffler Đông, MEP và thuộc huynh đoàn Đa Minh.

Ngài chọn cách trình bày theo ba đợt giáo hội suy tôn chân phước năm 1900, 1906 và 1951. Tại mỗi phần, xin ghi thêm số trang trong ấn bản Anh ngữ 2006.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, xin gửi đến anh chị em phần “Các chứng nhân đức tin Đa Minh tại Việt Nam” của cha Francisco Zurdo. Khi cần thiết, đặc biệt khi hướng dẫn khách hành hương nước ngoài. Có thể bấm danh sách để đọc tiểu sử từng vị Thánh Tử Đạo thuộc đại gia đình Đa Minh tại Việt Nam.

Lưu ý: Để tải về (Download) xin bấm vào biểu tượng ở cuối, và chọn Tải xuống Bản sao (Download a Copy)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *