Đức Phanxicô : Sáu mối Phúc mới cho thời hiện đại

Đức Phanxicô : Sáu mối Phúc mới cho thời hiện đại

Trong chuyến viếng thăm Thụy Điển, ĐTC Phanxicô đã đề xuất sáu mối Phúc mới cho thời hiện đại :

  1. Phúc cho những ai chịu đựng với lòng tin những sự dữ mà người khác gây ra cho họ và sẵn sàng tha thứ;

– “Blessed are those who remain faithful while enduring evils inflicted on them by others, and forgive them from their heart;

  1. Phúc cho những ai lưu tâm đến những ngưòi bị loại bỏ và gạt ra bên lề, và biểu lộ sự gần gũi;

– “Blessed are those who look into the eyes of the abandoned and marginalized, and show them their closeness;

  1. Phúc cho những ai nhận ra Thiên Chúa nơi từng người và giúp cho người khác cũng nhận ra Ngài;

– “Blessed are those who see God in every person, and strive to make others also discover him;

  1. Phúc cho những ai bảo vệ và săn sóc ngôi nhà chung;

– “Blessed are those who protect and care for our common home;

  1. Phúc cho những ai từ bỏ sự giầu sang của mình vì thiện ích của người khác;

– “Blessed are those who renounce their own comfort in order to help others;

  1. Phúc cho những ai cầu nguyện và làm việc cho sự hiệp thông tràn đầy của các Kitô hữu.

– “Blessed are those who pray and work for full communion between Christians.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *