Đức Phanxicô : Sáu mối Phúc mới cho thời hiện đại

Đức Phanxicô : Sáu mối Phúc mới cho thời hiện đại

Trong chuyến viếng thăm Thụy Điển, ĐTC Phanxicô đã đề xuất sáu mối Phúc mới cho thời hiện đại :

  1. Phúc cho những ai chịu đựng với lòng tin những sự dữ mà người khác gây ra cho họ và sẵn sàng tha thứ;

– “Blessed are those who remain faithful while enduring evils inflicted on them by others, and forgive them from their heart;

  1. Phúc cho những ai lưu tâm đến những ngưòi bị loại bỏ và gạt ra bên lề, và biểu lộ sự gần gũi;

– “Blessed are those who look into the eyes of the abandoned and marginalized, and show them their closeness;

  1. Phúc cho những ai nhận ra Thiên Chúa nơi từng người và giúp cho người khác cũng nhận ra Ngài;

– “Blessed are those who see God in every person, and strive to make others also discover him;

  1. Phúc cho những ai bảo vệ và săn sóc ngôi nhà chung;

– “Blessed are those who protect and care for our common home;

  1. Phúc cho những ai từ bỏ sự giầu sang của mình vì thiện ích của người khác;

– “Blessed are those who renounce their own comfort in order to help others;

  1. Phúc cho những ai cầu nguyện và làm việc cho sự hiệp thông tràn đầy của các Kitô hữu.

– “Blessed are those who pray and work for full communion between Christians.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.