Đức Thánh cha kêu gọi tăng cường bảo vệ trẻ em trong Giáo hội

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

 

Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong sứ điệp hôm 14 tháng Ba vừa qua, gửi các tham dự viên Hội nghị kỳ II của Giáo hội tại Mỹ châu Latinh, về vấn đề xử lý hữu hiệu những vụ lạm dụng tính dục trong Giáo hội, trong cuộc chiến chống “những vết thương không thể xóa nhòa trong Thân mình của Chúa Kitô”.

Hội nghị tiến hành từ ngày 14 đến 16 tháng Ba năm 2023, tại Asunción, thủ đô Paraguay, về chủ đề: “Săn sóc, tìm hiểu và thông tin: những yếu tố chủ yếu để xử lý hữu hiệu những vụ lạm dụng tính dục”. Trong dịp này, có buổi khánh thành một trung tâm nghiên cứu về phẩm giá con người và phòng ngừa lạm dụng. Tham dự hội nghị, cũng có nhiều hồng y và giám mục đến từ các nước Mỹ châu Latinh.

Trong sứ điệp, Đức Thánh cha khẳng định rằng công việc phòng ngừa và xử lý hệ tại việc thiết lập những thủ tục rõ ràng để bảo vệ những người dễ bị tổn thương trong Giáo hội, và phải coi đây như một ưu tiên của mỗi Giáo hội địa phương. Ngài nhận định rằng đã có rất nhiều điều được thực hiện, nhưng vẫn còn nhiều điều khác cần phải làm.

Ngoài ra, Đức Thánh cha cho biết đã yêu cầu Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ các trẻ vị thành niên cùng đứng ra tổ chức Hội nghị kỳ II này, cũng như làm sao giúp thi hành đúng đắn Tông thư Tự sắc “Vos estis Lux Mundi”, Các con là Ánh sáng thế gian, ban hành hồi tháng Năm năm 2019, về trách nhiệm của các giám mục và Bề trên dòng trong vấn đề xử lý những vụ lạm dụng tính dục trong Giáo hội, trong đó có yêu cầu làm sao để những người bị lạm dụng có những phương thế rõ ràng và khả thi để yêu cầu công lý. Tự sắc trình bày những qui luật và thủ tục cần phải theo trong lãnh vực này.

Đức Thánh cha ghi nhận rằng những cố gắng thăng tiến các biện pháp phòng ngừa thích hợp chống lạm dụng chỉ mới ở giai đoạn khởi đầu, vì thiếu tài chánh. Trước tình trạng này, các vị hữu trách của Giáo hội cần đặc biệt quan tâm. Đức Thánh cha viết: “Những chênh lệch nặng nề xảy ra trong các xã hội chúng ta không được phép ảnh hưởng đến cả Giáo hội chúng ta”.

Một cách cụ thể, Đức Thánh cha đã yêu cầu Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ trẻ vị thành niên kiểm soát và kiểm chứng sự thích hợp của các chính sách và đường lối thực hành trong toàn thể Giáo hội về vấn đề bảo vệ trẻ em, để chuẩn bị một phúc trình về những lãnh vực cần cải tiến.

Đức Hồng y O’Malley, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh này, cũng hiện diện tại hội nghị và ngài cho biết Phúc trình vừa nói sắp được hoàn tất và sẽ được công bố trong thời gian tới đây.

(Vatican News 14-3-2023)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *