Đức tin (01.01.2016 – Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời)

Thứ Sáu. Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh :
THÁNH MA-RI-A, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI – L
ễ trọng

Lời Chúa: Lc 2,16-21

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca
16 Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bê-lem. Họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này. 18 Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. 19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo.
21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su ; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

“Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.” (Lc 2,19)

Ngày đầu năm mới ,  Lễ kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Giáo Hội  giới thiệu cho ta một người nữ có nhiều ảnh hưởng trên đời sống đức tin của các tín hữu trên toàn thế giới. Đức Ma-ri-a, người nữ khiêm nhu ấy được Giáo Hội tôn vinh là Mẹ Thiên Chúa, người tiên khởi trong các kẻ tin. Dân Ít-ra-en đã tin Thiên Chúa duy nhất, quyền năng, thương xót; còn Mẹ, hơn thế nữa, Mẹ tin một Thiên Chúa hạ mình nhập thể làm người. Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người ấy cao siêu quá, Mẹ phải suy đi nghĩ lại mãi trong lòng mình.

Mẹ Thiên Chúa là danh xưng của Đức Ma-ri-a, cũng như Ki-tô hữu là danh xưng của chúng ta. Đức Ma-ri-a trở nên cao cả nhờ mối tương quan mẹ-con với Đức Ki-tô; chúng ta cũng được cao trọng nhờ thuộc về Đức Ki-tô, là người em, người môn đệ của Ngài. Đức Ma-ri-a luôn suy gẫm, tìm thánh ý Chúa để thi hành; tôi cũng sẽ cố gắng thực hiện ý Chúa mong muốn nơi tôi.

Trong ngày đầu năm mới, tôi nghĩ đến kế hoạch sống đức tin trong năm mới 2016: nỗ lực thực thi lòng thương xót như Đức Ma-ri-a trong Năm thánh Lòng Chúa Thương Xót này.

 Lạy Mẹ Ma-ri-a, chúng con chúc tụng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, vì Mẹ đã sinh ra Đức Giê-su là Ngôi Hai Thiên Chúa làm người. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa để chúng con cũng tin và sống đúng tư cách môn đệ Chúa Giê-su trong cuộc sống mỗi ngày. Amen.

BCT

***

1. Ghi nhớ: “Các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bêlem” (Lc 2, 16).

2. Suy niệm: Các mục đồng sau khi nhận được tin báo Đấng Cứu Thế giáng trần, họ liền mau mắn lên đường để chiêm ngắm Chúa Hài Đồng. Họ nhận biết Đấng Cứu Thế được sinh ra bởi Mẹ Maria vì trong hang đá có Mẹ và Thánh Giuse. Mẹ thực là Mẹ Thiên Chúa bởi Mẹ đã sinh hạ Con Thiên Chúa giáng trần. Mừng kính Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, xin Chúa cho mỗi người Chúa ta được một lòng khiêm nhường như Mẹ, đón nhận tất cả thánh ý Chúa với một lòng tin tưởng phó thác và suy niệm trong lòng những lời Thiên Chúa hứa, và khi đã nhận ra thánh ý Thiên Chúa thì mau mắn thi hành cho dù phía trước còn mờ tối. Nhưng tin rằng có Chúa dẫn đường thì lối đi mờ tối cũng trở nên sáng lạng.

3. Sống Lời Chúa : Sống khiêm nhường phó thác cho ý định của Thiên Chúa.

4. Cầu nguyện : Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con một lòng tin và một lòng phó thác như Mẹ để trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống chúng con được cùng Mẹ mà ca tụng vinh quang của Đấng mà Mẹ đã cưu mang. Amen.