Fatima – bách chu niên

Ba mệnh lệnh ấy đặt lên hàng đầu

Lời Mẹ chỉ dẫn khắc sâu

Ăn năn tội lỗi, Mẹ bầu chữa con

Tôn sùng Tâm Mẹ sắt son

Siêng năng lần chuỗi khi còn bình sinh

Sẽ được hưởng phúc quang vinh

Cùng cho thế giới hòa bình tốt tươi.

Mong sao mỗi xứ, mỗi người

Mỗi ngày dâng Mẹ được 10 môi khôi

Hoặc như cả chuỗi mân côi

Thì Mẹ nhân ái trên trời thuận ưng

Mân côi tóm tắt Tin Mừng

Nguồn ơn cứu rỗi cho từng hối nhân

Siêng năng lần hạt chuyên cần

Trước tòa phán xét muôn phần yên tâm

 Kiên Vàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *