Fides: Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2022

Con số này dựa trên “Niên Giám thống kê về Giáo hội Công giáo”, công bố năm nay, cập nhật cho đến ngày 31 tháng Mười Hai năm 2020.

Hằng năm, vào dịp Ngày Thế giới Truyền giáo, – cử hành vào Chúa nhật thứ ba của tháng Mười, – hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo vẫn đăng tải thống kê về tình hình Giáo hội.

Theo thống kê này, Tổng số giám mục trong Giáo hội hiện nay là 5.363 vị, giảm một vị so với con số năm ngoái: số các giám mục giáo phận gia tăng và số giám mục dòng giảm bớt: có 4.156 giám mục triều và 1.207 giám mục xuất thân từ các dòng tu.

Số các linh mục trên thế giới giảm mất 4.117 vị trong một năm, và hiện còn 410.219 vị. Sự giảm sút nhiều nhất xảy ra tại Âu châu, tiếp theo đó là Mỹ châu và Úc châu. Tuy nhiên, số linh mục gia tăng tại Phi châu và Á châu.

Số phó tế vĩnh viễn tiếp tục gia tăng trong Giáo hội, và có thêm gần 400 thầy trong năm qua, hiện có 48.635 thầy. Tăng mạnh nhất là tại Mỹ và Úc châu, nhưng tại Âu, Á và Phi châu, số các thầy giảm sút.

Các tu huynh trong Giáo hội tăng thêm 274 thầy, và hiện có gần 50.570 thầy. Giảm bớt tại Mỹ và Úc châu, nhưng tăng tại Âu, Á và Phi châu.

Số nữ tu trong Giáo hội tiếp tục suy giảm: trong năm qua giảm hơn 10.500 chị và hiện có gần 620.000 chị trên toàn thế giới. Á và Phi châu có số nữ tu gia tăng, nhưng giảm sút tại Âu, Mỹ và Úc châu.

Số đại chủng sinh triều và dòng của Giáo hội cũng giảm mất 2.200 thầy, và hiện có 111.855 thầy. Chỉ có tại Phi châu, số các đại chủng sinh tang, trong khi tại các đại lục đều giảm bớt.

Sau cùng, hiện nay có 1.118 giáo phận thuộc Bộ Loan báo Tin mừng, trong số này có 518 giáo phận tại Phi châu, tiếp đến là 483 giáo phận tại Á châu. Tại Mỹ, có 71 và Úc châu có 46 giáo phận thuộc Bộ này.

(Fides 21-10-2022)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *